Fortsatt mycket stort intresse för yrkeshögskolans nya utbildningskoncept

Enligt Jenny Twana, chef på Enheten för ansökan och analys, är intresset för yrkeshögskolans korta utbildningar mycket stort och konkurrensen om statsmedlen hård.

Foto: Johan Lindahl

Yrkeshögskolans korta utbildningar har lockat många sökande och blivit en stor succé. I juni presenteras resultatet i den tredje ansökningsomgången, men redan nu kommenterar Jenny Twana, chef för Enheten för ansökan och analys, det första året med korta utbildningar och förutsättningarna framåt.

Samtidigt som pandemin drabbade svensk ekonomi lanserade Myndigheten för yrkeshögskolan ett nytt koncept med korta YH-utbildningar. Det som till en början var tänkt som en begränsad försöksverksamhet har snabbt blivit ett viktigt och efterfrågat utbildningskoncept inom yrkeshögskolan.

- De korta YH-utbildningarna är avsedda för yrkesverksamma personer, säger Jenny Twana. Syftet är att ytterligare utveckla yrkeshögskolans flexibilitet och utbildningsformens möjlighet att svara mot behov av fördjupad, breddad eller förnyad kompetens i arbetslivet. De flesta utbildningar har krav på yrkeserfarenhet. Men de passar också bra för dem som förlorat jobbet under pandemin och behöver fräscha upp sin kompetens.

Första året med korta YH-utbildningar

Totalt var det 9700 individer som sökte till någon av de 177 korta utbildningar som erbjöds under 2020. Omkring två tredjedelar av de sökande var kvinnor och en lika stor andel av de studerande var 35 år eller äldre

- Intresset har varit stort från både anordnare och studerande. De korta utbildningarna ger ny kompetens snabbt och har verkligen passat perfekt för den som permitterats eller blivit av med jobbet. Något som ändå överraskat oss lite är att en tredjedel av de studerande har varit över 45 år, säger Jenny Twana.

En av de stora fördelarna med de korta utbildningarna har varit den stora flexibiliteten och anordnarnas möjlighet att anpassa studietakt och studieform efter de sökandes behov. Nästan alla korta utbildningar har skett på distans och över hälften på deltid.

- Tittar man på statistiken så bedrevs en fjärdedel av utbildningar inom området Ekonomi, administration och försäljning. Eftersom det ofta handlar om yrkesverksamma som vill komplettera befintlig kompetens är dock många utbildningar kombinationer, t.ex. digitalisering inom lönehantering, säger Jenny Twana.

Myndigheten uppskattar att två av tre korta utbildningar inom yrkeshögskolan på något sätt har med digital omställning att göra.

- Myndigheten prioriterar ansökningar som syftar till att stärka möjligheten för individer att rusta för den omställning på arbetsmarknaden som en ökad digitalisering och automatisering innebär. Även områdena energieffektivisering och klimatomställning kommer fortsatt att prioriteras, säger Jenny Twana.

En ny ansökningsomgång

I februari i år öppnade den tredje ansökningsomgången för korta YH-utbildningar. Myndigheten mottog närmare 700 ansökningar som nu är under handläggning.

- Det har kommit in otroligt många bra ansökningar, säger Jenny Twana. Det märks att utbildningsanordnarna inom yrkeshögskolan och arbetslivet har efterfrågat det här konceptet. För många branscher och företag motsvarar de här utbildningarna precis vad de behöver. Det finns även många individer som är i stort behov av den här typen av utbildning, inte minst just nu när många permitterats eller förlorat jobbet.

De ekonomiska förutsättningarna för ansökningsomgången sätter dock gränser för hur många ansökningar som kan beviljas. Enligt Jenny Twana kommer ungefär 100 ansökningar att kunna beviljas.

- Det fortsatt stora intresset för yrkeshögskolans korta utbildningar leder till att det råder riktigt hård konkurrens om statsmedlen i denna ansökningsomgång. Det innebär tuffa prioriteringar för myndigheten, men kan också bidra till hög kvalitet, säger Jenny Twana.

Resultatet i den pågående ansökningsomgången kommer att presenteras här på myh.se den 10 juni. Utbildningsanordnarna får denna gång sina beslut digitalt på Mina sidor.