GD har ordet - God fortsättning alla YH:are!

I december fattades de sista besluten i riksdag och regering, om budget och planer inför kommande år. Det blev enligt regeringens förslag, det vill säga en fortsatt expansion av yrkeshögskolan. Nu närmar sig även dagen då alla beslut inom den stora ansökan inom yrkeshögskolan ska presenteras.

Budgetförutsättningar

Regeringens plan är att ligga kvar på den volymnivå som uppstår efter de tillfälliga satsningarna med anledning av pandemin. Det innebär att nivån från 2021 och framåt ligger på ca 50.000 årsplatser, att jämföra med de 44.000 årsplatser som skulle blivit effekten av den tidigare tänkta femtioprocentiga ökningen mellan 2018-2022. I pengar innebär det en årsram om 3,6 miljarder kronor istället för 2,8 miljarder kronor. 

Nu närmar sig dagen…

...då alla beslut den stora ansökan inom yrkeshögskolan ska fattas och expedieras. Besluten kommer att publiceras på Mina sidor den 19 januari från klockan 10.00.* I år kommer det inget brev på posten, utan allt sker digitalt.

Precis som alla andra år, så kommer en del av er att bli glada och en del besvikna och ledsna. Det är svårt att göra något åt, eftersom det finns en budgetram som begränsar antalet möjliga nya platser/utbildningar. Och det totala antalet ansökningar överstiger den ramen.

I år kan jag redan nu förutsäga att fler blir besvikna, jämfört med de senaste två-tre åren. Varför? Det beror främst på att ni skickat in ovanligt många ansökningar i år. 35 procent fler än de senaste två åren. Vi räknar med att kunna bevilja ungefär 14.000 nya platser denna gång - vilket är fler än förra året. Sammantaget gör detta att andelen beviljade ansökningar kommer att kunna ligga på 32-33 procent.

Två tredjedelar av ansökningarna kommer således att få avslag. Många ansökningar om nya utbildningar kommer inte att kunna beviljas. Även ett antal utbildningar som finns i utbudet idag kommer inte längre att få plats. Det kommer att finnas andra ansökningar om utbildningar som myndigheten bedömer som ännu mer angelägna - främst när det gäller arbetslivets behov. Jag försöker vara tydlig med detta, så att ni som ansökt har rimliga förväntningar den 19 januari.

Samtidigt är det viktigt att peka på att antalet platser i yrkeshögskolan totalt sett fortsätter att öka – dels med många nya platser med besluten 19 januari, dels med många fler platser till följd av fler omgångar per beslut i besluten de senaste åren. Med besluten 19 januari räknar jag med att myndigheten kommer att nå målet om i snitt tre omgångar per beslut.

Thomas Persson
Generaldirektör
Myndigheten för yrkeshögskolan

*Myndigheten kommer som vanligt att publicera en excel-fil med ansökningsomgångens alla beslut på myh.se.