Ny videoguide för rapportering av studieresultat

För att underlätta för dig som rapporterar studieresultat på Mina sidor har vi tagit fram en videoguide med stegvis instruktion för inrapporteringen. Guiden riktar sig till anordnare inom konst- och kulturutbildningar samt anordnare som har utbildningar med endast tillsyn.

Från och med den 1 maj 2021 ska anordnare för konst- och kulturutbildningar samt utbildningar med endast tillsyn rapportera studieresultat direkt på Mina sidor.

Mer detaljerad information finns på Mina sidor, under Hjälp & information.

Här hittar du videoguide för rapportering av studieresultat