Kraftig ökning av antalet sökande till yrkeshögskolan

Närmare 70 000 behöriga sökande till yrkeshögskolan 2020 innebär en ökning med 59 procent på bara två år.

Foto: EMILIA JIMÉNEZ-BERGMARK (Bredda bilden)

Förra året blev ett rekordår för yrkeshögskolan. Antalet sökande ökade med 31 procent enligt nya siffror från SCB.

Statistiska centralbyrån (SCB) presenterade i fredags nya siffror som visar att antalet sökande till yrkeshögskolan fortsätter att öka. Antalet behöriga sökande till utbildningar med start 2020 var 69 400. Trots en stor utbyggnad av antalet utbildningsplatser ökade antalet behöriga sökande per plats från 1,8 till 2,0.

- Ökningen beror självklart delvis på pandemin. Fler än vanligt har varit i behov av omställning och karriärväxling och då är yrkeshögskolan ett attraktivt alternativ för den som letar efter en kort utbildning som leder till jobb. Samtidigt ska man komma ihåg att antalet sökande har ökat kraftigt flera år i rad så det här inte bara en konsekvens av krisen, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson.

Förra året fanns 77 900 studerande vid yrkeshögskolan. Andelen kvinnor var 54 procent, en minskning med en procentenhet. Av kvinnorna är det 32 procent som läser på distans att jämföra med männen där motsvarande andel är 26 procent.

Inom utbildningsområdet Data/IT ökar andelen kvinnor som påbörjat en utbildning. Samtidigt har Data/IT vuxit och är nu yrkeshögskolans näst största utbildningsområde, sett till antal studerande som påbörjat studier under 2020. 


Antalet behöriga sökande till yrkeshögskolan har ökat kraftigt de senaste två åren. 

Här hittar du SCB:s statistiknyheter om yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan fortsätter att expandera (2021-03-26)

Medianinkomst YH-examinerade (2021-03-29)