MYH överväger framtagande av förslag om momskompensation

Senaste året har frågan om en ekonomisk kompensation för ökade kostnader för icke-offentliga utbildningsanordnare diskuterats. Detta efter ändrad rättstillämpning när det gäller så kallat momsundantag för konsulter som anlitas för att bedriva utbildning.

MYH har nu gjort en utredning om läget i frågan och försökt beräkna tillkommande kostnader inom yrkeshögskolan och konst- och kulturutbildningar. Den som är intresserad kan läsa utredningen nedan.

Med utredningen som grund överväger MYH nu om vi ska ta fram ett förslag om momskompensation, och i så fall hur en sådan bör se ut. Viktiga frågor i det arbetet blir att utforma en effektiv modell och att säkra finansieringen. Vi återkommer med information under hösten.