Nu kan du ansöka om att bedriva korta utbildningar i yrkeshögskolan

Den 4 februari öppnar ansökan om att få bedriva korta yrkeshögskoleutbildningar i form av kurser och kurspaket. Syftet med utbildningarna är att ytterligare utveckla yrkeshögskolans flexibilitet och utbildningsformens möjlighet att svara mot behov av fördjupad, breddad eller förnyad kompetens i arbetslivet.

Utbildningarna ska stärka möjligheten till kompetensutveckling och omställning och bidra till att yrkeshögskolan blir ett tydligt verktyg i det livslånga lärandet. Utbildningarna riktar sig främst till yrkesverksamma med fokus på de som behöver förnya sin kompetens för att behålla jobbet (up-skill) eller gå vidare till nya mer avancerade arbetsuppgifter alternativt byta bana i arbetslivet (re-skill). Utbildningarna behöver vara flexibla avseende exempelvis studieform och studietakt, så att de som redan är yrkesverksamma får goda möjligheter att kombinera arbete och utbildning.

Myndighetens ambition är att bevilja cirka 125 miljoner kronor årligen för kurser och kurspaket i yrkeshögskolan. Det är dock viktigt att påpeka att myndigheten redan tidigare har beviljat utbildningsplatser för drygt 70 miljoner för 2021.

Nytt för årets ansökan är att den sker i webbansökan på Mina sidor.

Läs mer om ansökan på myh.se

Ansök på Mina sidor