Nu öppnar ansökan om statsbidrag för yrkeshögskoleutbildningar

Foto: Scandinav

Idag öppnar ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med och utan statsbidrag.

Årets ansökan är nu öppen och vissa förändringar har gjorts, bland annat:

  • Medfinansiering: Från och med årets ansökan ska ni ange på vilket sätt arbetsliv och arbetsgivare kommer att vara involverade i utbildningens genomförande. Detta gäller för samtliga som söker, dock behöver ni som söker över/under schablon komplettera med en budget.
  • Anordnarkompetens: Myndigheten har utfärdat föreskrifter om krav på anordnare vid ansökan om att anordna utbildning inom yrkeshögskolan. Föreskrifterna (2020:5) trädde i kraft den 1 januari 2021 och reglerar vad den sökande behöver visa för att kunna bedömas uppfylla kraven i 12 § lagen (2009:128) om yrkeshögskolan (YHL). Läs mer om de nya föreskrifterna i nyheten här och läs dem i sin helhet här.
  • Vissa yrkesroller omfattas av nationellt likvärdigt innehåll. Från och med årets ansökan kan ni välja om utbildningen omfattas av gällande föreskrifter. Detta innebär att vissa delar av ansökan, till exempel kurser, poäng, behörighet och examen, kan vara förifyllda och låsta av myndigheten. Ni kan välja nationellt likvärdigt innehåll både då ni skapar ansökan och genom att klicka på de tre prickarna högst upp i en skapad ansökan. För en utbildning med nationellt likvärdigt innehåll är det inte möjligt att ange tillägg som har påverkan på budgeten under sektion Kurser i ansökan. Eventuella motiveringar anges under Ekonomi.
  • Ansökansrapporten och utbildningsplanen kan nu även visas via en öppen ansökan. Ni når dem genom att klicka på de tre prickarna högst upp i en skapad ansökan.

Läs mer om ansökan på myh.se och i guiden med Vanliga frågor till ansökan.