Nya YH-flexplatser beviljade

Foto: Scandinav

Nu har myndigheten fattat beslut om årets YH-flexplatser, 595 platser fördelat på 71 utbildningar. Samtliga ansökningar har beviljats och flest platser kommer att finnas inom utbildningsområdena Hälso- och sjukvård samt socialt arbete och Teknik och tillverkning.

- Nu växlar försöksverksamheten upp, säger Anna Kahlson, projektledare på MYH. Fler platser, fler anordnare som medverkar, god spridning mellan olika utbildningar och utbildningsområden bäddar för värdefull metod- och kunskapsutveckling, vilket ju är målet med försöksverksamheten. 

YH-flex är till för personer som redan har yrkeskunskaper som motsvarar en betydande del av en yrkeshögskoleutbildning. Syftet med försöksverksamheten är att utveckla modeller för omfattande tillgodoräknande och med tillgodoräknandet som utgångspunkt genomföra individualiserad komplettering mot examen. 

Försöksverksamheten ska pågå under 2020, 2021 och 2022 och återrapporteras till regeringen i april 2023. Försöksverksamhetens sista ansökningsomgång då utbildningsanordnare kan ansöka om att ingå i YH-flex genomförs våren 2022. 

Här hittar du samtliga utbildningar med beviljade YH-flexplatser (längst ner på sidan)