Nya ändringar för särskilt pedagogiskt stöd (SPS)

Under hösten sker en del förändringar inom särskilt pedagogiskt stöd (SPS) hos MYH. Bland annat kommer anordnare kunna ansöka om punktinsatser, ta del av nytt ansökningsunderlag samt ha möjlighet att gällande vissa insatser ansöka om stöd för hela utbildningen.

Från och med augusti finns möjlighet att ansöka om särskilt pedagogiskt stöd för hela utbildningen avseende följande insatser: tecken- och skrivtolk, anteckningsstöd och anpassade examinationer. Som anordnare kan ni göra beräkningar för hela utbildningen och slipper skicka in nya ansökningar för år två och tre. Från den 20 augusti kommer ni kunna hitta bilagor på Mina sidor/Hjälp och information/Blanketter där ni anger tid och omfattning i kurserna på utbildningen. 

Från den 20 augusti kommer det också bli möjligt att ansöka om ”punktinsatser” och på så sätt stödja den studerande under en kortare period för att kunna få utökat stöd. En punktinsats kan bli aktuellt när den studerande till exempel inte har kommunicerat sitt stödbehov. Det är vanligt att studerande med särskilda behov tappar resultat i utbildningens första skede, vilket leder till att ett stort stödbehov byggs upp. Det kommer att finnas instruktioner kring detta på Mina sidor för ansökan om SPS. Men kom ihåg att detta gäller under en begränsad tid.

När det gäller yrkeshögskoleutbildningar som avslutas med examen kommer myndigheten behandla utrymmet för stödinsatserna utökad lärartid och mentorsstöd mycket återhållsamt. Anledningen till det är att de studerande ska kunna nå upp till krav avseende självständigheten under examensarbetet, läs mer om det i 4 kap, § 13-14 i Förordningen om yrkeshögskolan. Det är viktigt att den studerande som avslutar sin utbildning är ”yrkesklar” och därmed behöver även LIA-perioderna som huvudregel genomföras utan utökad lärartid eller mentorsstöd.

Bra att känna till är att myndigheten kommer ha längre handläggningstider i höst på grund av en ökad volym av ansökningar. Det innebär att ni kan få beslut retroaktivt om stödinsatserna har påbörjats i nära anslutning till det att ni lämnade in ansökan. Det är viktigt att insatserna kan komma igång även om handläggningstiderna blir något längre.

Stödmaterial och webbinarium

Vi kommer ta fram en bilaga ni kan använda och skicka med era antagningsunderlag. Bilagan beskriver hur angeläget det är att den studerande tidigt kontaktar sin utbildningsledare om hen uppfattar sig ha särskilda behov till följd av en varaktig funktionsnedsättning eller sjukdom. Bilagan är endast ett förslag men ni får gärna användas om ni inte redan har informationsmaterial anpassat till er utbildning. Vi har även satt samman ett informationsblad med standardiserade stödinsatser. Där förklarar vi kortfattat vad dessa stödinsatser innebär och hur vi ser på i vilka sammanhang de kan användas och göra mest nytta. 

Vi kommer att återkomma med mer information om detta samt publicera alla nämnda blanketter den 20 augusti. Det finns även möjlighet att delta i webbinariet Nytt inom statsbidrag/särskilda medel för särskilt pedagogiskt stöd som ges den 3 september (observera, nytt datum). Då finns också möjlighet att ställa frågor. Webbinariet är inlagt i MYH:s kalender som nås via startsidan.