Nya platser till teckenspråks- och dövblindtolkutbildning samt skrivtolkutbildning

Foto: Scandinav

Varje år ansöker folkhögskolor om medel från Myndigheten för yrkeshögskolan för att bedriva utbildning till teckenspråkstolk och dövblindtolk samt skrivtolk.

De beviljade utbildningarna

Nu har Myndigheten för yrkeshögskolan beslutat vilka utbildningar som beviljats statsbidrag med start 2021. Det rör sig om 83 nya platser som fördelar sig enligt följande:

Skola Ort Utbildning Antal platser
Fellingsbro folkhögskola Örebro   Teckenspråks- och dövblindtolkutbildning   20
Västanvik folkhögskola   Leksand   Teckenspråks- och dövblindtolkutbildning   20
Södertörns folkhögskola   Stockholm   Teckenspråks- och dövblindtolkutbildning   20
Södertörns folkhögskola   Stockholm   Skrivtolkutbildning   15
Västanvik folkhögskola   Leksand   Teckenspråkslärarutbildning   8
Totalt  

83

I ansökningsomgången inkom totalt sex ansökningar varav tre ansökningar avsåg statsbidrag för utbildning till teckenspråkstolk och dövblindtolk, en ansökan om statsbidrag för utbildning till skrivtolk, en ansökan om statsbidrag för utbildning till teckenspråkslärare samt en ansökan om fortbildning för tolkar – sjukvårdstolkning. 

Kontakt och information

För frågor kring besluten kontakta handläggare med ansvar för tolkutbildningsfrågor via växeln 010-209 01 00 eller e-posta tolk@myh.se. Mer information om tolkutbildningar hittar du på myh.se och blitolk.nu.