Personskadeförsäkring vid distansstudier inom yrkeshögskolan

Personskadeförsäkringen inom yrkeshögskolan ska i fortsättningen gälla även vid vissa olycksfall under distansstudier, även efter covid-19-pandemin. Detta står klart efter att regeringen igår har godkänt de överenskommelser som träffats mellan Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och Kammarkollegiet om nya försäkringsvillkor.

MYH ansvarar för att studerande inom yrkeshögskolan är försäkrade för personskada. Myndigheten tecknar försäkringar för de studerande genom överenskommelser med Kammarkollegiet. I april 2020 ändrades villkoren för personskadeförsäkringarna tillfälligt, så att de skulle gälla även vid distansstudier under den tid som Folkhälsomyndigheten rekommenderade distansundervisning i yrkeshögskolan.

Efter att Folkhälsomyndighetens rekommendation upphörde i juni 2020 har en stor del av studierna inom yrkeshögskolan fortsatt genomförts på distans. Även i normalfallet bedrivs en betydande del av studierna inom dessa utbildningsformer på distans. Myndigheten har därför under hösten 2020 kommit fram till att personskadeförsäkringen inom yrkeshögskolan även i fortsättningen bör gälla vid olycksfall under distansstudier om olycksfallet står i direkt samband med de studier som ska bedrivas. Myndigheten inkom med sitt underlag i slutet av 2020 och regeringen godkände igår den nya överenskommelsen avseende yrkeshögskolan.

Läs regeringens pressmeddelande: Försäkring även vid distansstudier inom yrkeshögskolan och högre utbildning