Rekommendation om gymnasieskolan påverkar inte vuxenutbildningen

De justeringar av rekommendationerna om distansundervisning som offentliggjordes idag omfattar endast gymnasieskolan. För vuxenutbildningens del gäller fortsatt att dessa utbildningar ska ses som arbetsplatser. Där är huvudregel fjärr- och distansundervisning så långt det är möjligt.

Smittspridningen i samhället är fortsatt omfattande, läget är allvarligt men ser inte likadant ut överallt. Folkhälsomyndigheten justerar därför sin rekommendation till att avse en kombination av fjärr- och distansundervisning och närundervisning när det gäller gymnasieskolan. Detta påverkar inte utbildningar inom yrkeshögskolan (YH), Konst- och kultur (KK) eller tolkutbildning. För vuxenutbildningens del gäller fortsatt att dessa utbildningar ska ses som arbetsplatser. Där är huvudregel fjärr- och distansundervisning så långt det är möjligt. 

Det är viktigt att utbildningsanordnaren gör riskbedömningar och vidtar åtgärder för att hantera riskerna OM undervisningen bedrivs på plats. Sammantaget har utbildningsanordnaren både ett stort ansvar att genomföra utbildningen på ett säkert sätt, men också en hög grad av handlingsutrymme att göra tillfälliga ändringar och egna anpassningar för att få utbildningssituationen att fungera. Det är alltid anordnaren som utifrån Folkhälsomyndighetens allmänna råd beslutar om hur en utbildning ska utföras. MYH kommer inte att ge några ytterligare specifika riktlinjer än så, eftersom förutsättningarna varierar mellan utbildningar avseende innehåll, genomförande, antal studerande, tillgängliga lokaler, pendling med mera. 

Här finns mer information om riktlinjer som MYH publicerat med anledning av Covid 19, och FAQ