Resultat ansökan 2021 om statsbidrag för branschvalidering

Foto: Scandinav

Myndigheten har beviljat 11 av 13 ansökningar i den ansökningsomgång som stängde den 15 december 2020. Omfattningen innebär att det årliga anslaget på 10 miljoner kronor kommer att utnyttjas fullt ut.

De utvecklingsinsatser som beviljas statsbidrag finns inom ett flertal branschområden, som till exempel gruv-, textil- och processindustri. Andra exempel är energi, återvinning samt lås och säkerhet.

Insatserna varierar i längd från knappt ett år, upp till den högsta tillåtna tiden på 2 år.

– Tyvärr kunde vi inte bevilja alla ansökningar den här gången. Budgetramen räckte inte till. Urvalet är baserat på de prioriteringar som är inskrivna i förordningen, säger Christer Bergqvist, enhetschef med ansvar för statsbidraget.

Christer Bergqvist tillägger att det är glädjande att se den stora spridningen av branscher som tagit vara på möjligheten att förbättra tillgången till validering i arbetslivet.

En ny ansökningsomgång för 2022 kommer att öppna senare i höst. Information om detta publiceras här på myh.se.

Läs mer om resultatet av ansökningsomgången här