Vägledning för kursplaner i YH

Ta hjälp av vår nya vägledning när ni utformar era kursplaner i en YH-utbildning. Vi har tagit fram vägledningen utifrån de utmaningar vi sett i samband med tillsyn och de frågor vi fått från utbildningsanordnare.

Vägledningen är ett stöd i att bedriva en YH-utbildning på ett korrekt och rättssäkert sätt men ger också information som kan vara till nytta i arbetet med en ansöka om att få bedriva en YH-utbildning.

I två korta avsnitt ger vi information om vad som gäller för kursplaner samt ett exempel på hur de kan utformas. 

Ta del av vägledningen

Vägledning för arbete med kursplaner inom yrkeshögskolan (YH)