Webbinarium: Hur ökar vi examensgraden inom YH?

Hur får vi fler studerande i yrkeshögskolan till examen? Hur kan man göra praktiskt? Vilka tips finns från utbildningar med hög examensgrad? Utbildningsanordnare delar med sig av sina bästa exempel.

Andelen examinerade från en yrkeshögskoleutbildning som har arbete året efter sin examen fortsätter att ligga på höga nivåer, men samtidigt fortsätter andelen som examineras från yrkeshögskoleutbildningarna att minska. Genomströmningen minskar och därmed också effektiviteten då även verkningsgraden minskar (andel examinerade som har ett arbete som överensstämmer helt eller till största delen året efter deras examen av de studerande som påbörjade yrkeshögskoleutbildningen). Det är ingen bra utveckling! Arbetslivet får inte den kompetens som behövs när färre studerande blir klara.

Detta leder också till att anordnarnas intäkter påverkas negativt. Slutsatsen av det här är att låg examensgrad och genomströmning är dåliga nyheter - såväl för studerande, anordnare, arbetsliv, myndigheten som för Sverige. 

Anordnare, arbetsliv och studerande vet naturligtvis en massa om det här och vi behöver hjälpas åt för att få fler studerande i yrkeshögskolan att ta examen. Hur kan man göra praktiskt? Vilka tips finns från utbildningar med hög examensgrad – hur har de gjort?

De här frågorna hoppas vi kunna ge svar på i webbinariet. Utbildningsanordnare ger exempel från utbildningar inom områdena Samhällsbyggnad och byggteknik, Teknik och tillverkning samt Data/IT och därefter har vi ett gemensamt samtal kring det.

Thomas Persson, generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan inleder webbinariet.  Margareta Landh, utredare vid Myndigheten för yrkeshögskolan är moderator.

Medverkande:

Magnus Dieserud, utbildningsledare Karlstads kommun
Charlotte Hjort, utbildningsledare Karlstads kommun
Petra Stålnacke, utbildningsledare Lapplands kommunalförbundMikael Boman, utbildningsledare Nackademin
Madléen Thyrén, utbildningschef Nackademin

Du hittar inspelningen här