YH-flex förkortar studietiden och ökar flexibiliteten

YH-flex gjorde det möjligt för undersköterskan Katja Perälä att läsa en 2-årig YH-utbildning på mindre än ett halvår.

Foto: Scandinav

YH-flex är en försöksverksamhet som erbjuder studerande möjligheten att tillgodoräkna sig kompetens och korta ner studietiden rejält. Enligt affärsområdeschefen Monica Gallon på KUI är det nya konceptet efterlängtat både bland studerande och arbetsgivare.

Myndigheten för yrkeshögskolan påbörjade förra året försöksverksamheten YH-flex, en snabbare och mer flexibel väg till en yrkeshögskoleexamen. YH-flex är till för personer som redan har yrkeskunskaper som motsvarar en betydande del av en yrkeshögskoleutbildning. Syftet med försöksverksamheten är att utveckla modeller för omfattande tillgodoräknande och med tillgodoräknandet som utgångspunkt genomföra individualiserad komplettering mot examen.

Utbildningsanordnaren Kompetensutvecklingsinstitutet (KUI) har bedrivit utbildning inom vård och omsorg sedan 1999 och har idag fem olika YH-utbildningar. När de hörde talas om YH-flex bestämde de sig direkt för att de ville ge det en chans.

- Vi är alltid positiva till utveckling av yrkeshögskolan. När det kommer till validering och tillgodoräknande så är det väldigt viktigt inom vården eftersom många har mer kompetens än vad de har på papper. Därför har vi länge känt att vi vill kunna erbjuda någon form av snabbspår till mer kompetens, säger Monica Gallon, affärsområdeschef på KUI.

Eftersom KUI har tidigare erfarenhet av validering var steget inte jättestort. Två erfarna legitimerade lärare tog fram ett material för självskattning och kartläggning för att fånga upp kompetensen hos de studerande.

- Eftersom det handlar om kompetens som är efterfrågad på arbetsmarknaden är det viktigt att vi kan få ut den i verksamhet så fort som möjligt. Kan vi bidra till att korta ner en utbildning så ska vi självklart göra det, säger Monica Gallon.

Hon menar att YH-flex erbjuder många fördelar för den studerande men också för arbetsgivaren. Samtidigt har det varit en utmaning för dem som utbildningsanordnare att få ihop planeringen med en liten grupp av studerande.

- Eftersom det här är något nytt och i begränsad skala så har det blivit lite hattigt och svårt logistiskt, men framöver tror vi på hela klasser där alla läser YH-flex och där man helt kan utesluta kurser och skräddarsy på utbildningen för varje enskild studerande, säger Monica Gallon.

Nytt jobb och högre lön med YH-flex

Katja Perälä är 47 år och har jobbat inom hemtjänsten och äldreomsorgen i Eskilstuna länge. För några år sedan läste hon till undersköterska parallellt med sitt arbete och nu har hon hoppat på en utbildning till specialistundersköterska med inriktning mot multisjuka äldre hos KUI.

- Jag jobbat på samma ställe länge och kände att jag började tröttna lite och behövde utvecklas. Samtidigt var det flera av mina kollegor som skulle vidareutbilda sig och då tänkte jag att det kanske kunde vara något för mig också, säger Katja Perälä.

Hon sökte och kom in på utbildningen utan att känna till de långtgående möjligheterna med tillgodoräknande som erbjuds genom YH-flex, men med Katjas långa erfarenhet och breda kompetens blev utbildningen betydligt kortare än den ursprungligen skulle ha varit. Istället för två års deltidsstudier kommer utbildningen, som Katja påbörjade i januari i år, att vara avslutad redan nu i juni.

- Jag hade aldrig hört talas om YH-flex men det är ju en fantastisk möjlighet. Framförallt är det skönt att inte behöva gå igenom och ödsla tid på sånt som man redan kan. På det här sättet har jag verkligen kunnat fokusera på att fördjupa mig och utvecklas, säger Katja Perälä.

För Katja Perälä har utbildningen inte bara inneburit chansen att utvecklas och lära nytt. Efter utbildningen väntar också en ny tjänst och en högre lön.

- Jag rekommenderar det här till alla kollegor jag pratar med. Grejen är att många tror att det är för svårt men då glömmer de hur mycket kompetens de redan har. Det är inte svårt om man har mycket yrkeserfarenhet, är motiverad och har viljan, säger Katja Perälä.

Mot en permanent modell för YH-flex

Validering och kompletterande utbildning på de första YH-flexplatserna startade under hösten 2020.

- Vi börjar se de första resultaten berättar Anna Kahlson, projektledare för YH-flex på MYH. Även om det än så länge är ganska få studerande som påbörjat YH-flex vet vi att de i genomsnitt är nästan 10 år äldre än övriga YH-studerande. Kanske har vi lyckats nå de personer som inte hade börjat plugga om inte möjligheten med YH-flex fanns?

En YH-flexstuderande tillgodoräknar i genomsnitt 60 procent av utbildningen. Vilket innebär att hen får en snabbare väg till examen.

Nya YH-flexplatser kommer igång med fler studerande under hösten och nästa ansökningsomgång för de YH-anordnare som vill testa YH-flex kommer att genomföras i början på 2022.

- Nu börjar vi fundera på hur YH-flex ska kunna bli en permanent del av yrkeshögskolan efter att försöksverksamheten är klar, det är utmanande men kul säger Anna Kahlson.

Här kan du som studerande läsa mer om YH-flex 
Här kan du som anordnare eller arbetsgivare läsa mer om YH-flex