Nyheter

 • Yrkeshögskolor på jakt efter fler LIA-platser

  Yrkeshögskolan har byggts ut kraftigt de senaste åren och nyligen fattades beslutet att utöka med ytterligare 5000 platser på höstens utbildningar. Samtidigt har pandemin gjort det svårare för många företag att ta emot LIA-studerande och nu är det flera yrkeshögskolor och studerande som jagar efter nya LIA-platser.

 • Nu erbjuder YH-flex ett snabbspår till examen

  Den som vill läsa till bl.a. redovisningsekonom, bygglovshandläggare eller specialistundersköterska kan tack vare försöksverksamheten YH-flex erbjudas en snabbare och mer flexibel väg till en YH-examen. Konceptet kommer under hösten att erbjudas på 33 utbildningar och omfatta totalt 382 utbildningsplatser.

 • YH-ansökan stänger 14 september

  Den 14 september stänger ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med statsbidrag. En nyhet i den nya webbansökan är att anordnaren själv kan öppna sin ansökan för att göra ändringar fram till detta datum.

 • Inspelning från webbinarium: Planering inför verksamhetsstart

  Onsdag 26 augusti genomfördes ett webbinarium om hur anordnare kan tänka och förbereda sig inför hösten med anledning av Covid 19. Nu finns en textad inspelning tillgänglig på Youtube.

 • Webbinarium: LIA och praktiska moment

  Torsdag den 10 september genomförs ett webbinarium om Lärande i arbete (LIA) och praktiska moment under pandemin. Medverkar gör Therese Kälvelind, kvalitetsansvarig vid Academedia, Anna Persson, skolchef vid Dômen Konstskola och Inger Nordahl, enhetschef vid enheten för kvalitetsgranskning och utbildningsfrågor på Myndigheten för yrkeshögskolan.

 • Sex konst- och kulturutbildningar har beviljats förnyat stöd

  Myndigheten för yrkeshögskolan har fattat beslut om att samtliga sex inkomna ansökningar om förnyat stöd för konst- och kulturutbildningar beviljas och får starta nya omgångar för utbildningarna.

 • Webbinarium: Utbildningsstart på distans

  Torsdag 3 september genomförs ett webbinarium om utbildningsstart av utbildningar på distans. Medverkar gör Helena Ljungqvist, Lernia och Peter Haaland Svensson, IHM Business School.

 • Ansök om statsbidrag för kurser i kontakttolkning

  Nu kan folkhögskolor och studieförbund ansöka om statsbidrag för kurser i kontakttolkning. Ansökan är öppen till och med den 24 september.

 • Extra ansökningsomgång för Erasmus+ strategiska partnerskap

  Nu har du som anordnare inom yrkeshögskolan, Konst- och kulturutbildningar och Tolk möjlighet att delta i en extra ansökningsomgång för Erasmus+ strategiska partnerskap. Det finns två inriktningar: innovativ digitalisering för skola, yrkesutbildning och högre utbildning samt lärande genom kreativitet och kultur för skola och inom vuxnas lärande.

 • Ansökningsomgång för kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan har öppnat

  Nu kan utbildningsanordnare ansöka om statsbidrag för att ingå i den förlängda försöksverksamheten med kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan.

 • GD har ordet: YH, KK och Tolkutbildning – höstens planering

  Det har inte skett några förändringar i Folkhälsomyndighetens rekommendationer under sommaren, när det gäller de verksamheter som MYH ansvarar för. Folkhälsomyndighetens allmänna råd gäller även fortsättningsvis. Det finns ingen generell rekommendation om distansundervisning, på det sätt som fanns under mars-juni.

 • Tolv branscher beviljas statsbidrag för utveckling av branschvalidering

  Ansökningsomgång 2020 för statsbidrag för utveckling av branschvalidering är klar. Tolv av fjorton ansökningar inom ett flertal olika branscher har beviljats.

 • Den 18 augusti öppnar ansökningsomgång för kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan

  Den 18 augusti–17 september kan utbildningsanordnare ansöka om statsbidrag för att ingå i den förlängda försöksverksamheten med kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan.

 • Inspelning från webbinarium om distansundervisning

  Den 25 juni genomförde Myndigheten för yrkeshögskolan ett webbinarium om distansundervisning. Nu finns en textad inspelning tillgänglig på Youtube.

 • Ytterligare hundra nya kurser redan i år

  Den tillfälliga satsningen på yrkeshögskolan har gett myndigheten möjlighet att idag bevilja 107 nya kurser. Det ger plats för ytterligare 3600 studerande redan i höst.

 • Försöksverksamheten med kontakttolkutbildningar inom YH förlängs

  Regeringen har gett Myndigheten för yrkeshögskolan i uppdrag att förlänga försöksverksamheten med kontakttolkutbildningar inom yrkeshögskolan.

 • Viktig information till er som fått fler platser i form av en ytterligare omgång

  Myndigheten har nu beviljat 292 utbildningar en extra omgång. Detta innebär mer administrativt arbete både för myndigheten och för er som utbildningsanordnare. För att processen ska flyta på så smidigt som möjligt kommer här några användbara tips och påpekanden som vi hoppas kan komma till användning framöver.

 • Myndigheten beviljar fler platser på höstens utbildningar

  Den tillfälliga satsningen på yrkeshögskolan har gjort det möjligt för myndigheten att bevilja ytterligare 5100 platser fördelat på närmare 300 YH-utbildningar med start i höst.

 • Fler utbildningsplatser och korta YH-utbildningar på gång

  I spåren av coronakrisen aviserade regeringen i slutet av mars att en tillfällig satsning på yrkeshögskolan skulle genomföras. Myndigheten för yrkeshögskolan har nu genomfört extra ansökningsomgångar och kommer inom kort att presentera resultatet i form av fler utbildningsplatser på befintliga utbildningar och fler korta YH-utbildningar med start i år.

 • Webbinarium: Stöd till utbildningsanordnare i fråga om distansundervisning

  Den 25 juni genomför Myndigheten för yrkeshögskolan ett webbinarium om distansundervisning. Vi tar härmed första steget i det regeringsuppdrag Myndigheten för yrkeshögskolan fått för att ge ett utökat stöd till utbildningsanordnare inom de utbildningsformer som myndigheten ansvarar för i frågor som rör distansundervisning.

Sidan 5 av 15