Nyheter

 • Resultat presenteras vid direktsänd presskonferens

  Resultaten i den senaste ansökningsomgången inom yrkeshögskolan presenteras onsdag 8 januari kl 9.

 • MYH ger stöd i arbetet med ansökan om inplacering i SeQF

  MYH kommer även under 2020 att genom workshops ge stöd till dem som vill ansöka om inplacering av kvalifikationer i SeQF. Observera att det inte gäller utbildningar som redan är nivåplacerade i referensramen, t ex YH-utbildningar.

 • Nationell valideringskonferens: program och anmälan

  Du som tidigare gjort en intresseanmälan till valideringskonferensen i Växjö den 27-28 januari behöver nu göra en bindande anmälan. Även nya intresserade välkomnas att anmäla sig direkt via länken nedan.

 • Fler i rätt jobb

  Idag publicerar Myndigheten för yrkeshögskolan ny statistik gällande YH-studerandes inträde på arbetsmarknaden. Siffrorna, som hämtats från SCB, visar att allt fler som läst på yrkeshögskola får rätt jobb efter examen.

 • ”Alla branscher behöver yrkeshögskolan”

  Trots att det går mer än åtta sökande på varje plats på lokförarutbildningen är kompetensbristen en av de tuffaste utmaningarna för spårtrafikföretagen. Kompetensförsörjningsexperten Linda Ekholm berättar varför yrkeshögskolan är viktig för järnvägsbranschen.

 • Stort intresse för korta yrkeshögskoleutbildningar

  Intresset är stort för planerna att pröva korta yrkeshögskoleutbildningar från nästa år. Regeringen har hörsammat att många av yrkeshögskolans externa intressenter uttryckt att det finns behov av kortare utbildningar som syftar till att erbjuda kompetensutveckling i syfte att ge förutsättningar att klara omställning, digitalisering och automatisering på svensk arbetsmarknad.

 • Nytt stödmaterial för arbetet med jämställdhet i konst- och kulturutbildningar

  Stödmaterialet är framtaget utifrån att den som verkar inom konst- och kulturutbildningar särskilt ska främja jämställdhet mellan könen, enligt förordning (2013:871). Myndigheten vet också av erfarenhet att arbetet med jämställdhet skapar goda förutsättningar för att fylla utbildningsplatserna.

 • Myndigheten bjöd vägledare till informationsträff

  Tidigare i veckan höll Myndigheten för yrkeshögskolan en föreläsning om de olika uppdrag som ryms inom verksamheten, men främst om utbildningsformerna yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildning och tolk inom folkbildningen.

 • Nytt självskattningsverktyg underlättar kvalitetsarbetet inom yrkeshögskolan

  Bättre överblick, ökad trygghet och möjlighet att hitta ett gemensamt språk på resan mot högre kvalitet i utbildningarna. Det är några av fördelarna med myndighetens nya självvärderingsverktyg – åtminstone enligt utbildningsanordnarna själva.

 • "Yrkeshögskolan är en oslagbar utbildningsform"

  Han har varit med sen starten av yrkeshögskolan för tio år sen och är en stark anhängare av Lärande i arbete (LIA). Hans Nilsson har nyligen anställt två studerande från automationsingenjörutbildningen som gör sin LIA hos honom på Rejlers i Luleå. Sedan flera år tillbaka är utbildningen hans främsta sätt att rekrytera till företaget.

 • Nu ökar trafiken – uppdatera Mina Sidor

  Om bara ett par veckor arrangeras landets största utbildningsmässa i Stockholm och Malmö. Samtidigt som mässan lockar över 27 000 besökare förväntas även trafiken på yrkeshogskolan.se att öka. Därför vill Myndigheten för yrkeshögskolan påminna alla utbildningsanordnare om att uppdatera informationen på Mina Sidor.

 • Tillgodoräknande kan förbättra arbetslivets kompetensförsörjning

  En ny utredning från Myndigheten för yrkeshögskolan visar att tillgodoräknande inom yrkeshögskolan genomförs i begränsad omfattning. ”Om vi blir bättre på det här kommer studerande komma ut i jobb snabbare”, säger utredaren Anna Kahlson.

 • Nationell valideringskonferens: Save the date 27-28 januari 2020

  Valideringsdelegationen har drivit på utvecklingen på valideringsområdet under fyra år. Vad händer när de lämnar sitt uppdrag efter årsskiftet?

 • Ansök om särskilt pedagogiskt stöd via Mina sidor

  Nu kan utbildningsanordnare skicka in ansökan om särskilt pedagogiskt stöd (SPS) via Mina sidor.

 • Nya rutiner för framställan av Europass träder i kraft den första januari

  För att säkerställa kvaliteten på Europass-tillägg, förändrar myndigheten nu arbetsgången. Från och med den första januari 2020 kommer myndigheten ta över framställan utan att anordnaren behöver inkomma med en ansökan. Alla utbildningar som påbörjas från och med hösten 2019 (omgång 1) omfattas av den nya rutinen.

 • Kvalitet i fokus när myndigheter arrangerade konferens om yrkesutbildning

  Tidigare i veckan arrangerade Myndigheten för yrkeshögskolan, tillsammans med Skolverket och Universitets- och högskolerådet (UHR), en konferens om kvalitet i yrkesutbildning.

 • Korta, flexibla utbildningar inom yrkeshögskolan

  I budgetpropositionen för 2020 föreslår regeringen inom ramen för Kunskapslyftet att MYH ska få i uppdrag att utveckla yrkeshögskolan med fler korta, flexibla yrkeshögskoleutbildningar. Syftet är att underlätta kompetensutveckling för redan yrkesverksamma.

 • Min bild av läget i yrkeshögskolan och expansionen

  Med yrkeshögskolans pågående expansion är det extra viktigt att följa myndighetens statistik om nyttjade platser och resultat. Expansionen är förstås positiv ur många synvinklar, men innebär också risker och utmaningar för YH-systemet. De mest uppenbara är att tillströmningen av behöriga sökande inte hänger med, att det blir svårare för anordnare att finna kompetenta medarbetare och att det blir svårare att säkra väl fungerande LIA-platser.

 • Resultat av ansökningsomgången för kurser i kontakttolkning

  Varje år ansöker folkhögskolor och studieförbund om medel från Myndigheten för yrkeshögskolan för att starta kurser för kontakttolkar. I årets ansökningsomgång har 81 kurser beviljats statsbidrag för start under 2020.

 • Ansök om statsbidrag för utbildning till teckenspråks- och dövblindtolk samt skrivtolk

  Nu kan folkhögskolor ansöka om statsbidrag för den fyraåriga teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen samt den ettåriga skrivtolkutbildningen.

Sidan 9 av 15