Nyheter

60 träffar inom verksamhetsområdet Yrkeshögskolan

 • Stärkt och förnyad granskning ska höja kvaliteten i yrkeshögskolan

  I takt med att yrkeshögskolan växt har även kvalitetsgranskningen av utbildningarna utvecklats. Inger Nordahl, chef på enheten för kvalitetsgranskning och utbildningsfrågor, berättar om förändringarna inom kvalitetsgranskningen.

 • YH-expansion och budget

  Generaldirektör Thomas Persson svarar på frågor om yrkeshögskolans expansion och framtid.

 • GD har ordet: Yrkeshögskolan och budgeten för 2019

  En regering måste lägga en proposition om budget för det kommande året senast 15 november året innan. Dock ska budgetpropositionen från en expeditionsministär* vara en teknisk budget och inte innehålla några politiska förslag. Vad detta innebär har inte prövats tidigare, utan det vi nu är med om är för första gången. Expeditionsministären har haft överläggningar med andra partier om hur regelverket bör tillämpas och vad som bör ingå i en teknisk budgetpropositionen, och inte.

 • Bra betyg för nya yrkeshogskolan.se

  För drygt ett år sedan lanserade vi en ny version av yrkeshogskolan.se. Besökarna ger sajten höga betyg men det finns delar som kan bli bättre. Det gäller framför allt den information som ni som är YH-anordnare lägger in om era utbildningar.

 • Ny metod för att ta fram föreskrifter om nationellt likvärdiga utbildningar

  MYH tar bort ansökningsförfarandet i samband med framtagande av föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll i YH-utbildningar. I fortsättningen kommer istället myndigheten att hålla i arbetet.

 • MYH stöttar i arbetet med ansökan om inplacering i SeQF

  MYH kommer under hösten och våren att stötta de som vill ansöka om inplacering i SeQF-ramverket genom en rad workshops. Observera att detta ej gäller utbildningar som redan är inplacerade i ramverket, tex YH.

 • Delta i UHR:s hearing inför utveckling av distansutbildning

  Anordnare av yrkeshögskoleutbildningar har nu möjlighet att delta i en hearing inför utlysningen av projektmedel för utveckling av distansutbildning. Anmälan till Universitets- och högskolerådet senast den 31 oktober.

 • Fråga GD om YH

  Nu har du chansen att fråga Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson om allt du vill veta om yrkeshögskolan.

 • Information om inkomna YH-ansökningar

  Idag presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan statistik över hur årets inkomna ansökningar om att få bedriva yrkeshögskoleutbildning fördelar sig geografiskt och över utbildningsområdena.

 • GD har ordet: Hur få många studerande i yrkeshögskolan? – Jo, vi hjälps åt!

  En återkommande diskussion när det gäller yrkeshögskolans expansion är hur antalet behöriga sökande ska bli fler. Ett är att identifiera viktiga, nya målgrupper och att intressera dem för yrkeshögskolan – och kanske främst för utbildningar inom teknik/tillverkning och samhällsbyggnad. Hur ska det gå till? Jag tror att vi är flera som måste hjälpas åt, och vi behöver komplettera och förstärka varandras insatser. Här kommer några av mina funderingar kring detta viktiga tema.

 • Ett verktyg för att göra det möjligt för alla studerande att ta en YH-examen

  Ny handbok ska ge utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan ett stöd i det praktiska arbetet med särskilt pedagogiskt stöd samt ge information om tillgänglig undervisning för alla studerande.

 • De vanligaste kritikområdena inom yrkeshögskolan

  Ny tillsynsrapport visar att kursplaner, undervisning och undervisande personal samt ledningsgruppens uppdrag är de oftast kritiserade områdena i 2017 års beslut.

 • Nu ska även yrkeshögskolan utbilda tolkar

  Myndigheten för yrkeshögskolan presenterar idag de första kontakttolkutbildningarna inom yrkeshögskolan. Utbildningarna startar tidigast i januari 2019.

 • GD har ordet: Arbetet med En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap

  MYH får en del frågor om vilka förändringar som anordnare kan vänta sig under 2018. Är alla beslut som regering och riksdag fattade om yrkeshögskolan 2015 och 2016 genomförda, eller kommer det mer? Vad händer i expansionen av yrkeshögskolan? Låt mig försöka berätta lite om min bild av läget.

 • Distansutbildningen ska utvecklas

  Regeringen har gett Universitets- och högskolerådet (UHR) i uppdrag att planera för en utlysning av medel till projekt som utvecklar distansutbildningen vid YH-utbildningar, universitet och högskolor. Totalt ska 40 miljoner kronor fördelas under de närmaste två åren.

 • Informera om era lediga platser på yrkeshogskolan.se

  Ni som har svårt att fylla platserna på YH-utbildningar som startar nu i höst får inte missa möjligheten att flagga upp era restplatser på yrkeshogskolan.se.

 • Tillfälligt startbidrag för yrkeshögskoleutbildningar

  Från och med 1 augusti är det möjligt för utbildningsanordnare att ansöka om tillfälligt startbidrag om risken finns att en yrkeshögskoleutbildning inte kan starta på grund av för få behöriga sökande.

 • GD har ordet: Ökad transparens i ansökningsomgången för yrkeshögskolan

  Lite då och då blossar det upp diskussioner om och hur myndigheten prioriterar mellan olika branscher och yrkesroller. Inte sällan i besvikelsen över att inte få ett positivt besked på inskickade ansökningar.

 • Yrkesskickliga ungdomar inspirerar

  Yrkes-SM lockar besökare och ökar intresset för yrkesutbildningar. Myndigheten för yrkeshögskolan är på plats för att öka kännedomen om yrkeshögskolan.

 • Tre olika ansökningsomgångar för att bedriva utbildning inom yrkeshögskolan

  Idag öppnar ansökan för att bedriva utbildning inom YH, kontakttolkutbildning inom YH som försöksverksamhet och YH utan statsbidrag.

Sidan 1 av 3