Nyheter

174 träffar inom verksamhetsområdet Yrkeshögskolan

 • Yrkeshögskolan vill bryta könsbundna utbildningsval

  Förra året tog myndigheten fram ett stödmaterial för arbetet med jämställdhet inom yrkeshögskolan. Nu vill vi lyfta fram hur arbetet bedrivs och presentera tre tips för att bryta könsbundna utbildningsval.

 • GD har ordet: Post pandemi – yrkeshögskola, konst- och kulturutbildning och tolkutbildning

  Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade i juni nya rekommendationer när det gäller utbildning för vuxna, där bland annat högskolan och MYH:s utbildningsformer ingår.

 • Platser kvar på höstens utbildningar trots ökat intresse

  Samtidigt som flera yrkeshögskolor vittnar om rekordhögt antal sökande finns det platser kvar på 80 av höstens utbildningar. Svårast att fylla platserna har yrkeshögskolans teknikutbildningar, som fortfarande har låg andel kvinnliga sökanden.

 • Webbinarium: Motivation och engagemang vid studier på distans

  Den 25 augusti hålls ett webbinarium och workshop om engagemang vid studier på distans. Webbinariet riktar sig till dig som är utbildningsanordnare.

 • Välkommen på webbinarium om särskilt pedagogiskt stöd (SPS) – observera nytt datum!

  Fredagen den 3 september anordnas ett webbinarium gällande särskilt pedagogiskt stöd (SPS). Där får du som anordnare möjlighet att ta del av nyheter inför hösten, samt tid att ställa frågor.

 • MYH överväger framtagande av förslag om momskompensation

  Senaste året har frågan om en ekonomisk kompensation för ökade kostnader för icke-offentliga utbildningsanordnare diskuterats. Detta efter ändrad rättstillämpning när det gäller så kallat momsundantag för konsulter som anlitas för att bedriva utbildning.

 • GD har ordet: Att bedriva en YH-utbildning är att bidra till en bra utveckling!

  YH har en stor betydelse och tillsammans bidrar vi genom arbetet med utbildningsformen även till det internationella arbetet med Agenda 2030.

 • YH-ansökan stänger 21 juni

  Den 21 juni klockan 24.00 stänger ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med statsbidrag.

 • 9 000 platser på korta YH-utbildningar

  Idag presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan vilka ansökningar som beviljas och därmed får ingå i yrkeshögskolan som en kort yrkeshögskoleutbildning. Intresset från arbetsliv och utbildningsanordnare har varit mycket stort och myndigheten tog emot 667 ansökningar från 137 utbildningsanordnare.

 • YH-flex förkortar studietiden och ökar flexibiliteten

  YH-flex är en försöksverksamhet som erbjuder studerande möjligheten att tillgodoräkna sig kompetens och korta ner studietiden rejält. Enligt affärsområdeschefen Monica Gallon på KUI är det nya konceptet efterlängtat både bland studerande och arbetsgivare.

 • Trots rekordstort söktryck – platser kvar på höstens YH-utbildningar

  Antalet sökande till yrkeshögskolan har ökat med närmare 60 procent de senaste två åren men inför höstens terminsstart finns ändå platser kvar på 150 utbildningar. Elkraftsingenjör, frontendutvecklare, B2B-säljare och ambulanssjukvårdare är några av de utbildningar som fortfarande tar emot ansökningar.

 • Vägledning för kursplaner i YH

  Ta hjälp av vår nya vägledning när ni utformar era kursplaner i en YH-utbildning. Vi har tagit fram vägledningen utifrån de utmaningar vi sett i samband med tillsyn och de frågor vi fått från utbildningsanordnare.

 • Ökat behov av digital kompetens i spåren av pandemin

  Förra året påbörjade 5 600 personer en YH-utbildning inom data/it. I en ny områdesanalys från Myndigheten för yrkeshögskolan beskrivs bland annat hur kompetensbehovet förändrats snabbt under pandemin.

 • Fortsatt mycket stort intresse för yrkeshögskolans nya utbildningskoncept

  Yrkeshögskolans korta utbildningar har lockat många sökande och blivit en stor succé. I juni presenteras resultatet i den tredje ansökningsomgången, men redan nu kommenterar Jenny Twana, chef för Enheten för ansökan och analys, det första året med korta utbildningar och förutsättningarna framåt.

 • Tummen upp för YH i granskning

  Yrkeshögskolan lever i stort upp till riksdagens intentioner och Myndigheten för yrkeshögskolans verksamhet bidrar till detta. Det visar en ny rapport från Riksrevisionen.

 • GD:s kristallkula – om yrkeshögskolan

  I denna text ska jag spekulera. Försöker samla mina tankar om yrkeshögskolan (YH) och framtiden. Vad tror jag kommer att hända? Vilka är de stora huvuddragen i utvecklingen? Vad kommer vi på myndigheten att arbeta med i ett lite längre perspektiv?

 • Enhetschefen om den nya ansökningsomgången

  – Yrkeshögskolan har genomgått en kraftig expansion och dubblerat antalet utbildningsplatser sedan 2014. Nu har vi nått en ny nivå och är i mål med expansionen. Det innebär ökad konkurrens för de anordnare som vill ansöka om att få bedriva YH-utbildning, säger Jenny Twana, chef för Enhet ansökan och analys, om förutsättningarna i årets ansökningsomgång.

 • Nu öppnar ansökan om statsbidrag för yrkeshögskoleutbildningar

  Idag öppnar ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med och utan statsbidrag.

 • Extra platser till YH-utbildningar inom äldreomsorgen

  Riksdagens finansutskott har tagit initiativ till extra utbildningssatsningar för att öka personalkontinuitet och medicinsk kompetens inom äldreomsorgen.

 • Kraftig ökning av antalet sökande till yrkeshögskolan

  Förra året blev ett rekordår för yrkeshögskolan. Antalet sökande ökade med 31 procent enligt nya siffror från SCB.

Sidan 1 av 9