Nyheter

7 träffar inom verksamhetsområdet SeQF

 • Nystart för nationellt och regionalt arbete med validering

  Nyligen anordnades en nationell valideringskonferens i Växjö. Företrädare för både offentlig och privat sektor diskuterade det fortsatta arbetet med validering som ett verktyg för kompetensförsörjning, nu när Valideringsdelegationen avslutat sitt uppdrag och Myndigheten för yrkeshögskolan fått i uppdrag att driva utvecklingen vidare.

 • MYH ger stöd i arbetet med ansökan om inplacering i SeQF

  MYH kommer även under 2020 att genom workshops ge stöd till dem som vill ansöka om inplacering av kvalifikationer i SeQF. Observera att det inte gäller utbildningar som redan är nivåplacerade i referensramen, t ex YH-utbildningar.

 • Anmäl dig till konferens om regional kompetensförsörjning

  Den 3 oktober 2019 arrangerar vi tillsammans med Lärosäten Syd, Region Skåne, Sydsvenska Handelskammaren och YhiS - Yrkeshögskoleanordnare i Skåne konferensen ”Kompetensutmaningen i Sydsverige – så hittar vi vägar framåt”.

 • MYH stöttar i arbetet med ansökan om inplacering i SeQF

  MYH kommer under hösten 2019 och även fortsatt under 2020 att genom workshops ge stöd till dem som vill ansöka om inplacering av kvalifikationer i SeQF. Observera att detta ej gäller utbildningar som redan är nivåplacerade i referensramen, tex YH.

 • Kvalifikationer inplacerade i SeQF – vad händer sen?

  För ungefär ett år sedan inplacerades tre kvalifikationer i Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF). Jan Zetterström och Anna Thelin delar med sig av vad som har hänt sedan kvalifikationerna Certified Key Account Manager och SRY:s yrkesbevis inom städservice inplacerades i SeQF.

 • Tre kvalifikationer inplacerade i SeQF

  Tre kvalifikationer har efter ansökan placerats in i SeQF-ramverket: Certified Key Account Manager, SRY:s yrkesbevis inom städservice och Diplomerad Montessoripedagog

 • Konferens om kvalifikationer som kompetensvaluta

  Välkommen på en konferens i Stockholm 5 december om vikten av SeQF, Sveriges referensram för kvalifikationer. Ett verktyg för att få koll på kompetens!