Nyheter

9 träffar inom verksamhetsområdet Validering, året 2020

 • Se webbinariet Aktuellt inom validering från den 2 december i efterhand

  Den 2 december genomfördes ett webbinarium på temat validering för att informera om vad som händer på valideringsområdet. Myndigheten för yrkeshögskolan och Tillväxtverket presenterade aktuella projekt och utvecklingsområden. Om du inte hade möjlighet att följa webbinariet live får du här en ny chans. Du kan även ta del av presentationerna och en del bonusmaterial.

 • Digitalt seminarium 2 december: Aktuellt inom validering

  Få en uppdatering kring vad som händer på valideringsområdet just nu och vad som väntar runt hörnet. Alla med intresse av validering som ett sätt att komma vidare till studier eller jobb är välkomna att delta.

 • Nytt självvärderingsverktyg för kvalitetssäkring av validering inom våra utbildningsformer

  Trygghet både för den som validerar och för validanden. Och ett bra sätt att hjälpa den som är ny på validering att snabbt komma igång och skapa kvalitet i arbetet. Så sammanfattar en av våra utbildningsanordnare myndighetens nya självvärderingsverktyg.

 • Nytt statsbidrag för utveckling av branschvalidering blir sökbart den 3 juni

  Enligt en ny förordning kommer myndigheten att kunna fördela 10 miljoner kronor under 2020 för att utveckla kvalifikationer i arbetslivet och branschmodeller för validering.

 • Thomas Persson fortsätter som generaldirektör

  I maj 2014 tillträdde Thomas Persson jobbet som generaldirektör på Myndigheten för yrkeshögskolan. Nu har regeringen beslutat att förlänga hans förordnande med tre år till.

 • Samstämmigt om vikten av validering

  Nyligen anordnade Svenska Ilera-föreningen ett seminarium om Valideringsdelegationens slutbetänkande. IFAU, LO, SACO, SKR, Svenskt Näringsliv och TCO kommenterade förslagen.

 • ESF-projektet BOSS får förlängt till 2021

  Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS) är ett projekt som finansieras av Europeiska Socialfonden. Det startade i januari 2018 och vänder sig till företrädare för centrala branscher som arbetar med att utveckla och kvalitetssäkra validering av yrkeskompetens.

 • Nystart för nationellt och regionalt arbete med validering

  Nyligen anordnades en nationell valideringskonferens i Växjö. Företrädare för både offentlig och privat sektor diskuterade det fortsatta arbetet med validering som ett verktyg för kompetensförsörjning, nu när Valideringsdelegationen avslutat sitt uppdrag och Myndigheten för yrkeshögskolan fått i uppdrag att driva utvecklingen vidare.

 • Fortsatt utvecklingsarbete inom validering nationellt och regionalt

  Regeringen har från januari 2020 gett Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) uppdraget att följa och stödja utvecklingsarbetet kring validering nationellt och regionalt.