Nyheter

3 träffar inom verksamhetsområdet Utbildningar med endast tillsyn

  • Ny videoguide för rapportering av studieresultat

    För att underlätta för dig som rapporterar studieresultat på Mina sidor har vi tagit fram en videoguide med stegvis instruktion för inrapporteringen. Guiden riktar sig till anordnare inom konst- och kulturutbildningar samt anordnare som har utbildningar med endast tillsyn.

  • All utbildning rekommenderas nu ske på distans

    Regeringen har på en presskonferens idag rekommenderat att frivilliga utbildningsformer bedrivs på distans. Det innefattar de utbildningsformer som MYH ansvarar för: yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildningar och tolkutbildning.

  • Nya bestämmelser om behandling av personuppgifter

    En ny dataskyddsförordning träder i kraft i maj 2018 och du som är anordnare behöver ta hänsyn till nya bestämmelser om personuppgiftsbehandling.