Nyheter

 • Trots rekordstort söktryck – platser kvar på höstens YH-utbildningar

  Antalet sökande till yrkeshögskolan har ökat med närmare 60 procent de senaste två åren men inför höstens terminsstart finns ändå platser kvar på 150 utbildningar. Elkraftsingenjör, frontendutvecklare, B2B-säljare och ambulanssjukvårdare är några av de utbildningar som fortfarande tar emot ansökningar.

 • ESF-projekt Valideringslyft har gått in i genomförandefas

  Den 4 maj hölls ett uppstartsmöte där projektdeltagarna i samtliga 21 regioner deltog. Under mötet redovisades resultatet av projektets inledande analys- och planeringsfas. Samtidigt markerade mötet starten för genomförandefasen.

 • Statsbidrag beslutat för grundutbildningar till kontakttolk inom folkbildningen

  Myndigheten för yrkeshögskolan har nu fattat beslut om fördelning av statsbidrag för den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk inom folkbildningen med utbildningsstart 2022.

 • Vägledning för kursplaner i YH

  Ta hjälp av vår nya vägledning när ni utformar era kursplaner i en YH-utbildning. Vi har tagit fram vägledningen utifrån de utmaningar vi sett i samband med tillsyn och de frågor vi fått från utbildningsanordnare.

 • Dômen arbetar brett för konsten

  Breddad rekrytering, samverkan med samhället, ämneskunniga lärare och ett bra arbete med distansarbete under pandemin. Det är några av de styrkor som lyfts fram vid de fördjupade kvalitetsgranskningarna på Dômen Konstskola i Göteborg.

 • Ökat behov av digital kompetens i spåren av pandemin

  Förra året påbörjade 5 600 personer en YH-utbildning inom data/it. I en ny områdesanalys från Myndigheten för yrkeshögskolan beskrivs bland annat hur kompetensbehovet förändrats snabbt under pandemin.

 • Fortsatt mycket stort intresse för yrkeshögskolans nya utbildningskoncept

  Yrkeshögskolans korta utbildningar har lockat många sökande och blivit en stor succé. I juni presenteras resultatet i den tredje ansökningsomgången, men redan nu kommenterar Jenny Twana, chef för Enheten för ansökan och analys, det första året med korta utbildningar och förutsättningarna framåt.

 • Extra platser till YH-utbildningar inom äldreomsorgen

  Myndigheten genomför en förenklad ansökan för befintliga utbildningsanordnare som bedriver utbildning till specialistundersköterska med inriktning mot äldrevård och demensvård.

 • Digitaliserad rapportering av studiedokumentation

  Från och med den 1 maj 2021 ska anordnare för konst- och kulturutbildningar samt utbildningar med endast tillsyn rapportera studieresultat direkt på Mina sidor.

 • Rapport: Läge och utveckling av validering nationellt och regionalt

  Myndigheten släpper nu en rapport som sammanfattar nuläget inom valideringsområdet de senaste åren, med tyngdpunkt på 2020. Vi ger den bild som har varit möjlig att sammanfatta av hur många valideringar som genomförts, både inom utbildning och i arbetslivet.

 • Save the date: 13–14 oktober, valideringskonferens, operativt fokus

  Välkommen till en nationell konferens: ”Att praktiskt arbeta med validering” i Göteborg i höst. Konferensen vänder sig främst till dig som dagligen arbetar operativt med olika typer av valideringsinsatser eller med vägledning.

 • Ny statistik om korta utbildningar i årsrapport

  Idag publicerar Myndigheten för yrkeshögskolan en årsrapport med statistik om studerande och utbildningar inom yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildningar, tolkutbildningar inom folkbildningen och utbildningar med endast tillsyn. Nytt för i år är att vi även presenterar statistik för yrkeshögskolans korta utbildningar.

 • Tummen upp för YH i granskning

  Yrkeshögskolan lever i stort upp till riksdagens intentioner och Myndigheten för yrkeshögskolans verksamhet bidrar till detta. Det visar en ny rapport från Riksrevisionen.

 • GD:s kristallkula – om yrkeshögskolan

  I denna text ska jag spekulera. Försöker samla mina tankar om yrkeshögskolan (YH) och framtiden. Vad tror jag kommer att hända? Vilka är de stora huvuddragen i utvecklingen? Vad kommer vi på myndigheten att arbeta med i ett lite längre perspektiv?

 • Referat: Utvecklingen inom valideringsområdet

  Den 21 april 2021 hölls ett webbinarium om utvecklingen inom valideringsområdet. Flera olika myndigheter med ansvar inom validering deltog och gav en lägesbild av hur många individer som blivit validerade det senaste året.

 • Webbinarium 21 april: Utvecklingen inom valideringsområdet

  Välkommen till ett nytt aktualitetsseminarium om validering den 21 april. Denna gång med temat uppföljning. Seminariet är öppet för alla. Ingen föranmälan eller särskild programvara krävs.

 • Enhetschefen om den nya ansökningsomgången

  – Yrkeshögskolan har genomgått en kraftig expansion och dubblerat antalet utbildningsplatser sedan 2014. Nu har vi nått en ny nivå och är i mål med expansionen. Det innebär ökad konkurrens för de anordnare som vill ansöka om att få bedriva YH-utbildning, säger Jenny Twana, chef för Enhet ansökan och analys, om förutsättningarna i årets ansökningsomgång.

 • Nu öppnar ansökan om statsbidrag för yrkeshögskoleutbildningar

  Idag öppnar ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med och utan statsbidrag.

 • Extra platser till YH-utbildningar inom äldreomsorgen

  Riksdagens finansutskott har tagit initiativ till extra utbildningssatsningar för att öka personalkontinuitet och medicinsk kompetens inom äldreomsorgen.

 • Kraftig ökning av antalet sökande till yrkeshögskolan

  Förra året blev ett rekordår för yrkeshögskolan. Antalet sökande ökade med 31 procent enligt nya siffror från SCB.

Sidan 2 av 17