Nyheter

 • Nu lanseras lärplattformen kompetens.nu

  Idag lanseras kompetens.nu, en lärplattform med aktuella och kvalitetssäkrade utbildningar där även uppdragsutbildningar inom YH finns med. Först ut är kompetensutveckling för industriföretag.

 • Uppföljning av schablonnivåer för statsbidrag inom yrkeshögskolan

  Myndigheten kommer med start denna vecka att följa upp schablonbelopp.

 • GD har ordet - Lite om läget inom YH

  Regeringens arbete kring covid-19-pandemin har inneburit att Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) i vårändringsbudgeten fått ökat anslag för fler platser i yrkeshögskolan under 2020-2022.

 • Nytt sista rekvisitionsdatum för YH-flex

  Sista rekvisitionsdatum för de YH-flexplatser ni beviljades tidigare i år är framflyttat till tisdagen den 26 januari 2021. Det har även gått ut information till de som står som kontaktperson för respektive utbildning med YH-flexplatser.

 • Projekt Valideringslyft beviljat av Svenska ESF-rådet

  Myndigheten för yrkeshögskolan har blivit beviljade medel från Europeiska socialfonden för projekt Valideringslyft. Målet med projektet är att skapa en regional infrastruktur för validering i arbetsliv och utbildning.

 • SeQF 5 år - se konferensen i efterhand

  För dig som inte hade möjlighet att delta i livesändningen av årets stora SeQF-konferens 18 november finns det nu möjlighet att se hela förmiddagen i efterhand.

 • Webbinarium: Arbetslivets medverkan – viktigare än någonsin

  Det nära samarbetet mellan utbildningsanordnare och arbetslivet är en nyckelfaktor för Yh-utbildningar. Just nu i pandemitider är samarbetet viktigare är någonsin, ur flera perspektiv.

 • Ny ansökan om kurser och kurspaket i yrkeshögskolan

  Myndigheten för yrkeshögskolan planerar för att nästa år öppna för en möjlighet att ansöka om att bedriva korta yrkeshögskoleutbildningar (kurser och kurspaket).

 • Digitala beslut om att ingå i YH

  Från 1 januari 2021 kommer myndigheten fatta och expediera beslut digitalt om att ingå i yrkeshögskolan.

 • Saknade formella meriter – nu ska målaren Patric bli programmerare

  Varje år antas tusentals studerande till yrkeshögskolan trots att de saknar formella meriter. En av de som under hösten påbörjat en utbildning tack vare validering av reell kompetens är den tidigare målaren Patric Bergkvist från Lysekil.

 • Ansökan för statsbidrag branschvalidering öppnar 9 november

  Den 9 november öppnar en ny ansökningsomgång gällande statsbidrag för utveckling av branschvalidering. Arbetsgivarorganisationer, arbetstagarorganisationer samt organisationer gemensamma för arbetsgivare och arbetstagare är välkomna att söka.

 • Webbinarium 12 november: LIA

  En del anordnare blev i våras tvungna att skjuta upp eller anpassa LIA eftersom arbetsplatserna hade svårt att ta emot studerande. Idag står vi inför fortsatta utmaningar i och med att en större grupp studerande ska ut på LIA under det kommande året. Många arbetsplatser arbetar fortfarande helt på distans och andra har fullt upp med att lösa de akuta situationer som uppstått. Hur kan vi organisera LIA under dessa förutsättningar utan att missa kursmålen?

 • Save the date: Digitalt seminarium – aktuellt inom validering

  2 december presenteras en uppdatering kring vad som händer på valideringsområdet just nu och vad som väntar runt hörnet. Alla med intresse av validering som ett sätt att komma vidare till studier eller jobb är välkomna att delta, antingen du arbetar med frågorna eller bara vill följa utvecklingen.

 • Informationsinsats: Allt är inte som vanligt

  Med anledning av Covid-19 har Folkhälsomyndigheten tagit fram en nationell informationsinsats som riktar sig till alla skol- och utbildningsformer i Sverige. Som utbildningsanordnare kan du bidra genom att dela kampanjen vidare.

 • SeQF 5 år - digital konferens

  SeQF firar fem år. 18 november blickar vi fem år bakåt och fem år framåt.

 • GD har ordet - Många frågor blir det… Tack för input!

  I min förra text efterlyste jag er input om ansökningarna, tack för att ni har hört av er. Denna gång kommenterar jag även det jag skrev om förändringar inför nästa års ansökan.

 • Resultatet av ansökningsomgången för kurser i kontakttolkning

  Varje år ansöker folkhögskolor och studieförbund om medel från Myndigheten för yrkeshögskolan för att starta kurser för kontakttolkar. I årets ansökningsomgång har 89 kurser beviljats statsbidrag för start under 2021.

 • Deltidsutvärdering av projektet Distansstöd

  Under hösten genomförs flera aktiviteter inom ramen för projektet ”Distansstöd". Den här enkäten vill utvärdera om ni som utbildningsanordnare upplever att projektet ger er stöd i frågor som rör distansundervisning. Svaren kommer även att användas för fortsatta aktiviteter inom projektet under 2020.

 • Tre nya utbildningar till kontakttolk inom yrkeshögskolan

  I början av nästa år startar tre nya utbildningar till kontakttolk inom yrkeshögskolan. Därmed fortsätter den försöksverksamhet med kontakttolkutbildningar som startade 2019 och som ska redovisas till regeringen 2024.

 • Nu kan du administrera korta yrkeshögskoleutbildningar i Mina sidor

  Från och med den 16 oktober är det möjligt att sköta större delen av administrationen av utbildningen och de studerande i Mina sidor.

Sidan 4 av 16