Nyheter

 • Så fungerar anslaget inom yrkeshögskolan

  En intervju med myndighetens ekonom Annelie Björk som svarar på frågor om anslag, nyttjandegrad och bemyndiganderam för yrkeshögskolan (YH). Intervjun har publicerats tidigare, men presenteras här i reviderad version.

 • Branschmodeller för validering har fått en standard

  Modeller för att synliggöra och bekräfta yrkeskompetens har genom åren utvecklats av olika branscher. Modellerna har olika förutsättningar, men nu har MYH i samarbete med branschexperter tagit fram en standard för att kvalitetssäkra branschvalidering.

 • Anordnare upplever ett gott bemötande vid kvalitetsgranskning

  Myndighetens utredare anses ha ett mycket bra bemötande under en kvalitetsgranskning och en majoritet anser att deras utbildningar blir bättre. Det är några av resultaten i en enkät till anordnare inom konst- och kulturutbildningar.

 • Behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan

  MYH har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en plan för införandet av behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan. Syftet med förutbildningarna är att bredda vägen in till yrkeshögskolan.

 • Anordnare tycker: kvalitetsgranskning gör utbildningen bättre

  Tydliga instruktioner och ett bra bemötande. Men framför allt, utbildningarna upplevs bli bättre efter en kvalitetsgranskning. Det är några av de positiva resultat som framkommer i en enkät till utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan.

Sidan 5 av 5