Nyheter

 • GD har ordet - Budgetpropositionen och ansökningar till YH

  Denna gång tänker jag skriva om något annat än corona/covid. Det har varit starkt fokus på distansundervisning, distansstöd, extra platser i YH och försök med YH-flex under våren och sommaren – allt utifrån rådande omständigheter (som man säger nuförtiden). Här följer en kort information om det i budgetpropositionen som rör myndighetens verksamhet och lite statistik från inkomna ansökningar i stora YH-ansökan.

 • Information till YH-anordnare som fått fler platser i form av en ytterligare omgång

  Det har inkommit frågor gällande administrationen av de utökade antalet beviljade platser inom YH. Här kan du läsa myndighetens svar.

 • Uppföljning av anpassningar med anledning av corona/covid 19

  Myndigheten skickar inom kort ut en enkät för att följa upp de anpassningar som har genomförts för att utbildningarna ska klara av de utmaningar som covid-19 har medfört.

 • Premiär för Distansstödspodden

  Nu lanserar projektet Distansstöd från Myndigheten för yrkeshögskolan sin podcast, Distansstödspodden. Podcasten kompletterar de webbinarier som genomförs, och nya avsnitt kommer att publiceras fredagar udda veckor.

 • Webbinarium: Metod och verktyg för distansundervisning

  Hur gör man, och vilka verktyg ska vi använda är två av de vanligaste frågorna när man behöver ställa om platsbunden undervisning till distans. I detta webbinarium får du svar på båda frågorna. Medverkar gör bland andra Kristina Lundén, utbildningsledare, och Inger Lindqvist, IKT-pedagog, båda från YrkesAkademin.

 • Yrkeshögskolor på jakt efter fler LIA-platser

  Yrkeshögskolan har byggts ut kraftigt de senaste åren och nyligen fattades beslutet att utöka med ytterligare 5000 platser på höstens utbildningar. Samtidigt har pandemin gjort det svårare för många företag att ta emot LIA-studerande och nu är det flera yrkeshögskolor och studerande som jagar efter nya LIA-platser.

 • Nu erbjuder YH-flex ett snabbspår till examen

  Den som vill läsa till bl.a. redovisningsekonom, bygglovshandläggare eller specialistundersköterska kan tack vare försöksverksamheten YH-flex erbjudas en snabbare och mer flexibel väg till en YH-examen. Konceptet kommer under hösten att erbjudas på 33 utbildningar och omfatta totalt 382 utbildningsplatser.

 • YH-ansökan stänger 14 september

  Den 14 september stänger ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med statsbidrag. En nyhet i den nya webbansökan är att anordnaren själv kan öppna sin ansökan för att göra ändringar fram till detta datum.

 • Inspelning från webbinarium: Planering inför verksamhetsstart

  Onsdag 26 augusti genomfördes ett webbinarium om hur anordnare kan tänka och förbereda sig inför hösten med anledning av Covid 19. Nu finns en textad inspelning tillgänglig på Youtube.

 • Webbinarium: LIA och praktiska moment

  Torsdag den 10 september genomförs ett webbinarium om Lärande i arbete (LIA) och praktiska moment under pandemin. Medverkar gör Therese Kälvelind, kvalitetsansvarig vid Academedia, Anna Persson, skolchef vid Dômen Konstskola och Inger Nordahl, enhetschef vid enheten för kvalitetsgranskning och utbildningsfrågor på Myndigheten för yrkeshögskolan.

 • Sex konst- och kulturutbildningar har beviljats förnyat stöd

  Myndigheten för yrkeshögskolan har fattat beslut om att samtliga sex inkomna ansökningar om förnyat stöd för konst- och kulturutbildningar beviljas och får starta nya omgångar för utbildningarna.

 • Webbinarium: Utbildningsstart på distans

  Torsdag 3 september genomförs ett webbinarium om utbildningsstart av utbildningar på distans. Medverkar gör Helena Ljungqvist, Lernia och Peter Haaland Svensson, IHM Business School.

 • Ansök om statsbidrag för kurser i kontakttolkning

  Nu kan folkhögskolor och studieförbund ansöka om statsbidrag för kurser i kontakttolkning. Ansökan är öppen till och med den 24 september.

 • Extra ansökningsomgång för Erasmus+ strategiska partnerskap

  Nu har du som anordnare inom yrkeshögskolan, Konst- och kulturutbildningar och Tolk möjlighet att delta i en extra ansökningsomgång för Erasmus+ strategiska partnerskap. Det finns två inriktningar: innovativ digitalisering för skola, yrkesutbildning och högre utbildning samt lärande genom kreativitet och kultur för skola och inom vuxnas lärande.

 • Ansökningsomgång för kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan har öppnat

  Nu kan utbildningsanordnare ansöka om statsbidrag för att ingå i den förlängda försöksverksamheten med kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan.

 • GD har ordet: YH, KK och Tolkutbildning – höstens planering

  Det har inte skett några förändringar i Folkhälsomyndighetens rekommendationer under sommaren, när det gäller de verksamheter som MYH ansvarar för. Folkhälsomyndighetens allmänna råd gäller även fortsättningsvis. Det finns ingen generell rekommendation om distansundervisning, på det sätt som fanns under mars-juni.

 • Tolv branscher beviljas statsbidrag för utveckling av branschvalidering

  Ansökningsomgång 2020 för statsbidrag för utveckling av branschvalidering är klar. Tolv av fjorton ansökningar inom ett flertal olika branscher har beviljats.

 • Den 18 augusti öppnar ansökningsomgång för kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan

  Den 18 augusti–17 september kan utbildningsanordnare ansöka om statsbidrag för att ingå i den förlängda försöksverksamheten med kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan.

 • Inspelning från webbinarium om distansundervisning

  Den 25 juni genomförde Myndigheten för yrkeshögskolan ett webbinarium om distansundervisning. Nu finns en textad inspelning tillgänglig på Youtube.

 • Ytterligare hundra nya kurser redan i år

  Den tillfälliga satsningen på yrkeshögskolan har gett myndigheten möjlighet att idag bevilja 107 nya kurser. Det ger plats för ytterligare 3600 studerande redan i höst.

Sidan 6 av 17