Nyheter

 • Studerande kan återgå till lärosäten från 15 juni

  Beslutet omfattar utbildningar som bedrivs inom yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildningar, utbildningar med endast tillsyn och tolkutbildning inom folkbildningen.

 • Breddad rekrytering i tre steg

  Tre av fyra som påbörjat en konst- och kulturutbildning de senaste fem åren var kvinnor. Så här kan du som anordnare jobba med breddad rekrytering.

 • Ny omgång av högskolekursen Validering i praktiken

  Fördjupa din förståelse för valideringsprocessen. Kursen är på 7,5 hp och ges hösten 2020 på Linköpings universitet, på uppdrag av Skolverket.

 • Tillägg i Handbok för tillträde till yrkeshögskolan om bedömning av utländsk utbildning

  För att kunna bredda befintlig kunskap om hur utbildningsanordnare kan bedöma behörighet till yrkeshögskolan utifrån utländsk utbildning (YH), har Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) uppdaterat sin Handbok för tillträde till yrkeshögskolan.

 • Så många har sökt om ytterligare utbildningsomgångar

  Som ett led i regeringens extrasatsning på yrkeshögskolan har utbildningsanordnare fram till i förra veckan haft möjlighet att ansöka om utökat antal utbildningsplatser i form av ytterligare omgångar. Myndigheten har mottagit 439 ansökningar om ytterligare 500 utbildningsomgångar, vilket motsvarar 10 380 utbildningsplatser.

 • Rekommendation om distansundervisning – vad händer?

  MYH får fler och fler frågor om vad som händer med yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildningar och tolkutbildningar på sikt, kopplat till pandemin.

 • Därför söker fler distansutbildningar: ”Flexibiliteten är avgörande”

  Intresset för yrkeshögskolans distansutbildningar ökar. Ida Jarlhamre som studerar en teknisk YH-utbildning på distans säger att studieformen gör det lättare för henne att få ihop karriärväxlingen med livspusslet.

 • Nytt statsbidrag för utveckling av branschvalidering blir sökbart den 3 juni

  Enligt en ny förordning kommer myndigheten att kunna fördela 10 miljoner kronor under 2020 för att utveckla kvalifikationer i arbetslivet och branschmodeller för validering.

 • Utökade möjligheter till uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan

  Regeringen har beslutat om nya bestämmelser som gör det möjligt för privata aktörer att köpa uppdragsutbildning av arbetsmarknadsskäl.

 • Hon kom in på YH-utbildningen utan formell behörighet

  Saknar du papper på vad du kan? Irma Sitarevic i Värnamo är en av 3700 studerande som förra året blev antagen till yrkeshögskolan trots att hon saknade formell behörighet. Nu vill hon bli chef inom industrin.

 • Extra ansökan för korta utbildningar i yrkeshögskolan

  Myndigheten för yrkeshögskolan genomför ytterligare en ansökan om platser för korta utbildningar (kurser och kurspaket inom yrkeshögskolan). Bakgrunden till det är regeringens förslag om en tillfällig satsning på yrkeshögskolan som innebär att antalet platser utökas under 2020.

 • Ansök om ytterligare utbildningsomgångar inom yrkeshögskolan

  Måndag 4 maj öppnar en ny ansökningsomgång som gör det möjligt för utbildningsanordnare med beviljade YH-utbildningar att ansöka om ett utökat antal platser i form av ytterligare omgångar.

 • Flera snabba vägar till omställning

  Om du vill stärka dina möjligheter på arbetsmarknaden kan vi erbjuda ett brett utbud av möjligheter. Förändrade krav på grund av teknikutveckling och digitalisering kan vara ett skäl. Permittering i spåren av coronakrisen ett annat. Eller så vill du bara byta upp dig eller följa din dröm och yrkesväxla helt.

 • Ta vara på krisen: så kan du arbeta med omställning

  Kompetensutveckling eller omställning för att möta nya krav i omvärlden är just nu högaktuellt. Den rådande pandemin med covid-19 där många varslas eller permitteras är påfrestande, men ger samtidigt utrymme att skapa konkurrenskraft på sikt. Här presenteras ett antal olika verktyg som kan hjälpa dig som är arbetsgivare eller på annat vis arbetar med personal- och kompetensutvecklingsfrågor.

 • Extra och snabba ansökningsomgångar inom YH - troligen i maj

  Regeringen föreslog i sin vårändringsproposition tillfällig satsning på yrkeshögskolan. Hur detta ska genomföras planeras nu för fullt inom MYH. Vi återkommer med detaljerad information så snart det går. Det vi kan säga redan idag är att tiden från nu till förväntad utbildningsstart är mycket kort.

 • 7000 studerande på korta utbildningar i yrkeshögskolan

  I dag presenteras beslut angående ansökningar om att bedriva kort YH-utbildning i form av kurser och kurspaket. Totalt kom det in 187 ansökningar.

 • Ansökan för yrkeshögskoleutbildningar 2020 öppnar och har ett nytt utseende

  Idag öppnar en ny ansökningsomgång för yrkeshögskoleutbildningar med och utan statsbidrag. Förra året skedde omfattande uppdateringar av Mina sidor och nu har även ansökan omarbetats för att passa in på den nya plattformen.

 • GD har ordet - Undantag från rekommendation om distansundervisning

  MYH har sedan rekommendationen om att bedriva utbildningar inom yrkeshögskolan, tolkutbildning samt konst- och kulturutbildning på distans kommunicerat att anordnaren avgör hur utbildningarna ska genomföras. Folkhälsomyndigheten rekommenderar är även fortsättningsvis att bedriva undervisningen genom fjärr- och distansundervisning, men den öppnar också för undantag om att genomföra praktiska examinationer såsom prov och redovisningar i praktiska moment i de ordinarie undervisningslokalerna. Detta är möjligt om anordnaren minimerar smittspridningen.

 • Verktyg för att stärka kvaliteten i distansundervisning

  Myndigheten har tagit fram ett självvärderingsverktyg som utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan kan använda för att stärka kvaliteten i distansundervisning.

 • GD har ordet: Omfattande satsning på YH

  Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har aviserat en omfattande, tillfällig satsning på yrkeshögskolan – en del av en satsning på åtgärder inom arbetsmarknads- och utbildningspolitiken till följd av coronaviruset. Vad vi förstår så hanteras detta inom ramen för vårändringsbudgeten 2020. Regeringens formella förslag väntas i första halvan av april. Det är inte helt klart när riksdagen fattar sina beslut. Myndigheten får efter besluten ett justerat regleringsbrev med nya uppdrag och ekonomiska ramar.

Sidan 7 av 16