Nyheter

 • Nytt statsbidrag för utveckling av branschvalidering blir sökbart den 3 juni

  Enligt en ny förordning kommer myndigheten att kunna fördela 10 miljoner kronor under 2020 för att utveckla kvalifikationer i arbetslivet och branschmodeller för validering.

 • Utökade möjligheter till uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan

  Regeringen har beslutat om nya bestämmelser som gör det möjligt för privata aktörer att köpa uppdragsutbildning av arbetsmarknadsskäl.

 • Hon kom in på YH-utbildningen utan formell behörighet

  Saknar du papper på vad du kan? Irma Sitarevic i Värnamo är en av 3700 studerande som förra året blev antagen till yrkeshögskolan trots att hon saknade formell behörighet. Nu vill hon bli chef inom industrin.

 • Extra ansökan för korta utbildningar i yrkeshögskolan

  Myndigheten för yrkeshögskolan genomför ytterligare en ansökan om platser för korta utbildningar (kurser och kurspaket inom yrkeshögskolan). Bakgrunden till det är regeringens förslag om en tillfällig satsning på yrkeshögskolan som innebär att antalet platser utökas under 2020.

 • Ansök om ytterligare utbildningsomgångar inom yrkeshögskolan

  Måndag 4 maj öppnar en ny ansökningsomgång som gör det möjligt för utbildningsanordnare med beviljade YH-utbildningar att ansöka om ett utökat antal platser i form av ytterligare omgångar.

 • Flera snabba vägar till omställning

  Om du vill stärka dina möjligheter på arbetsmarknaden kan vi erbjuda ett brett utbud av möjligheter. Förändrade krav på grund av teknikutveckling och digitalisering kan vara ett skäl. Permittering i spåren av coronakrisen ett annat. Eller så vill du bara byta upp dig eller följa din dröm och yrkesväxla helt.

 • Ta vara på krisen: så kan du arbeta med omställning

  Kompetensutveckling eller omställning för att möta nya krav i omvärlden är just nu högaktuellt. Den rådande pandemin med covid-19 där många varslas eller permitteras är påfrestande, men ger samtidigt utrymme att skapa konkurrenskraft på sikt. Här presenteras ett antal olika verktyg som kan hjälpa dig som är arbetsgivare eller på annat vis arbetar med personal- och kompetensutvecklingsfrågor.

 • Extra och snabba ansökningsomgångar inom YH - troligen i maj

  Regeringen föreslog i sin vårändringsproposition tillfällig satsning på yrkeshögskolan. Hur detta ska genomföras planeras nu för fullt inom MYH. Vi återkommer med detaljerad information så snart det går. Det vi kan säga redan idag är att tiden från nu till förväntad utbildningsstart är mycket kort.

 • 7000 studerande på korta utbildningar i yrkeshögskolan

  I dag presenteras beslut angående ansökningar om att bedriva kort YH-utbildning i form av kurser och kurspaket. Totalt kom det in 187 ansökningar.

 • Ansökan för yrkeshögskoleutbildningar 2020 öppnar och har ett nytt utseende

  Idag öppnar en ny ansökningsomgång för yrkeshögskoleutbildningar med och utan statsbidrag. Förra året skedde omfattande uppdateringar av Mina sidor och nu har även ansökan omarbetats för att passa in på den nya plattformen.

 • GD har ordet - Undantag från rekommendation om distansundervisning

  MYH har sedan rekommendationen om att bedriva utbildningar inom yrkeshögskolan, tolkutbildning samt konst- och kulturutbildning på distans kommunicerat att anordnaren avgör hur utbildningarna ska genomföras. Folkhälsomyndigheten rekommenderar är även fortsättningsvis att bedriva undervisningen genom fjärr- och distansundervisning, men den öppnar också för undantag om att genomföra praktiska examinationer såsom prov och redovisningar i praktiska moment i de ordinarie undervisningslokalerna. Detta är möjligt om anordnaren minimerar smittspridningen.

 • Verktyg för att stärka kvaliteten i distansundervisning

  Myndigheten har tagit fram ett självvärderingsverktyg som utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan kan använda för att stärka kvaliteten i distansundervisning.

 • GD har ordet: Omfattande satsning på YH

  Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har aviserat en omfattande, tillfällig satsning på yrkeshögskolan – en del av en satsning på åtgärder inom arbetsmarknads- och utbildningspolitiken till följd av coronaviruset. Vad vi förstår så hanteras detta inom ramen för vårändringsbudgeten 2020. Regeringens formella förslag väntas i första halvan av april. Det är inte helt klart när riksdagen fattar sina beslut. Myndigheten får efter besluten ett justerat regleringsbrev med nya uppdrag och ekonomiska ramar.

 • Nytt stödmaterial ska göra yrkeshögskolorna bättre på jämställdhet

  Yrkeshögskolan har i uppdrag att bidra till att bryta könsbundna utbildnings- och yrkesval. Därför lanserar Myndigheten för yrkeshögskolan nu ett nytt stödmaterial som ska hjälpa utbildningsanordnarna utveckla sitt jämställdhetsarbete.

 • Ansökningsomgång kontakttolk stänger den 16 april

  Nytt datum för stängning av ansökningsomgången för grundutbildningen till kontakttolk är den 16 april, med anledning av coronaviruset. Nytt datum för beslut blir den 10 juni.

 • GD har ordet - Förändringar i ansökningsomgång 2020 om att bedriva YH-utbildning

  På YH-forum i förra veckan försökte jag redogöra för myndighetens ställningstaganden när det gäller ansökningsomgång YH 2020. I den uppkomna situationen har vi identifierat tre mål, som påverkar ansökningsomgången.

 • Kraftig ökning av sökande till yrkeshögskolan

  Nya siffror från SCB visar att antalet sökande till yrkeshögskolan (YH) är högre än någonsin. På bara ett år har det skett en ökning med 22 procent.

 • Möjligheter till uppdragsutbildning genom YH

  För dig som arbetsgivare, bransch- eller regionrepresentant vill vi påminna om de möjligheter till up- och reskill av medarbetare som ryms inom yrkeshögskolan.

 • Stödmaterial för distansundervisning

  MYH har tagit fram ett stödmaterial till utbildningsanordnare för att kunna ställa om till att bedriva utbildning på distans med anledning av det nya coronaviruset

 • All utbildning rekommenderas nu ske på distans

  Regeringen har på en presskonferens idag rekommenderat att frivilliga utbildningsformer bedrivs på distans. Det innefattar de utbildningsformer som MYH ansvarar för: yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildningar och tolkutbildning.

Sidan 8 av 17