Nyheter

 • Nytt självskattningsverktyg underlättar kvalitetsarbetet inom yrkeshögskolan

  Bättre överblick, ökad trygghet och möjlighet att hitta ett gemensamt språk på resan mot högre kvalitet i utbildningarna. Det är några av fördelarna med myndighetens nya självvärderingsverktyg – åtminstone enligt utbildningsanordnarna själva.

 • "Yrkeshögskolan är en oslagbar utbildningsform"

  Han har varit med sen starten av yrkeshögskolan för tio år sen och är en stark anhängare av Lärande i arbete (LIA). Hans Nilsson har nyligen anställt två studerande från automationsingenjörutbildningen som gör sin LIA hos honom på Rejlers i Luleå. Sedan flera år tillbaka är utbildningen hans främsta sätt att rekrytera till företaget.

 • Nu ökar trafiken – uppdatera Mina Sidor

  Om bara ett par veckor arrangeras landets största utbildningsmässa i Stockholm och Malmö. Samtidigt som mässan lockar över 27 000 besökare förväntas även trafiken på yrkeshogskolan.se att öka. Därför vill Myndigheten för yrkeshögskolan påminna alla utbildningsanordnare om att uppdatera informationen på Mina Sidor.

 • Tillgodoräknande kan förbättra arbetslivets kompetensförsörjning

  En ny utredning från Myndigheten för yrkeshögskolan visar att tillgodoräknande inom yrkeshögskolan genomförs i begränsad omfattning. ”Om vi blir bättre på det här kommer studerande komma ut i jobb snabbare”, säger utredaren Anna Kahlson.

 • Nationell valideringskonferens: Save the date 27-28 januari 2020

  Valideringsdelegationen har drivit på utvecklingen på valideringsområdet under fyra år. Vad händer när de lämnar sitt uppdrag efter årsskiftet?

 • Ansök om särskilt pedagogiskt stöd via Mina sidor

  Nu kan utbildningsanordnare skicka in ansökan om särskilt pedagogiskt stöd (SPS) via Mina sidor.

 • Nya rutiner för framställan av Europass träder i kraft den första januari

  För att säkerställa kvaliteten på Europass-tillägg, förändrar myndigheten nu arbetsgången. Från och med den första januari 2020 kommer myndigheten ta över framställan utan att anordnaren behöver inkomma med en ansökan. Alla utbildningar som påbörjas från och med hösten 2019 (omgång 1) omfattas av den nya rutinen.

 • Kvalitet i fokus när myndigheter arrangerade konferens om yrkesutbildning

  Tidigare i veckan arrangerade Myndigheten för yrkeshögskolan, tillsammans med Skolverket och Universitets- och högskolerådet (UHR), en konferens om kvalitet i yrkesutbildning.

 • Korta, flexibla utbildningar inom yrkeshögskolan

  I budgetpropositionen för 2020 föreslår regeringen inom ramen för Kunskapslyftet att MYH ska få i uppdrag att utveckla yrkeshögskolan med fler korta, flexibla yrkeshögskoleutbildningar. Syftet är att underlätta kompetensutveckling för redan yrkesverksamma.

 • Min bild av läget i yrkeshögskolan och expansionen

  Med yrkeshögskolans pågående expansion är det extra viktigt att följa myndighetens statistik om nyttjade platser och resultat. Expansionen är förstås positiv ur många synvinklar, men innebär också risker och utmaningar för YH-systemet. De mest uppenbara är att tillströmningen av behöriga sökande inte hänger med, att det blir svårare för anordnare att finna kompetenta medarbetare och att det blir svårare att säkra väl fungerande LIA-platser.

 • Resultat av ansökningsomgången för kurser i kontakttolkning

  Varje år ansöker folkhögskolor och studieförbund om medel från Myndigheten för yrkeshögskolan för att starta kurser för kontakttolkar. I årets ansökningsomgång har 81 kurser beviljats statsbidrag för start under 2020.

 • Ansök om statsbidrag för utbildning till teckenspråks- och dövblindtolk samt skrivtolk

  Nu kan folkhögskolor ansöka om statsbidrag för den fyraåriga teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen samt den ettåriga skrivtolkutbildningen.

 • Informationsträff för vägledare

  Den 13 november anordnar myndigheten en träff för vägledare och välkomnar deltagarna till en förmiddag med föreläsning och möjlighet till diskussion kring olika frågor.

 • Hon jobbar med att göra YH mer känt och erkänt

  Maria Granberg är en tongivande YH-ambassadör. Idag arbetar hon på Handelskammaren där hon leder satsningen Yrkeshögskola Mälardalen. Innan dess var hon handläggare på Myndigheten för yrkeshögskolan och en av dem som var med och fattade beslut om vilka utbildningar som skulle bli av. Vi träffade henne med anledning av yrkeshögskolans 10-årsjubileum.

 • Ekonomi och behörighet sätter stopp för många som vill karriärväxla

  Har du funderat på att byta yrke? Enligt en undersökning från Origo Group är du inte ensam. 43% av deltagarna i undersökningen uppgav att de funderar på att karriärväxla och 27% att de funderat på att påbörja en utbildning. Ekonomi anges vara det främsta hindret. Samtidigt känner många inte till vilka ekonomiska villkor som gäller vid studier.

 • Ansök om medel för utveckling av distansutbildningar

  Nu kan du som utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan ansöka om medel för att utveckla distansutbildningens former och pedagogik.

 • "Med arbetslivets bästa för ögonen"

  Utredaren Margareta Landh skriver, med anledning av årets jubileum, om sina tio år på Myndigheten för yrkeshögskolan.

 • GD efterlyser mer forskning om YH

  Idag skriver Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson på Altinget Debatt om behovet av mer forskning om yrkeshögskolan. I den här artikeln utvecklar han sju områden som han anser att forskarna behöver fördjupa sig i.

 • "Yrkeshögskolans framtid är ljus"

  Elin Kebert, Expert Kompetensförsörjning vid Sveriges Byggindustrier om att MYH och YH fyller tio år.

 • SCB genomför nya undersökningar om YH

  I september kommer YH-anordnare som bedrev utbildning under 2018 att bjudas in till två nya undersökningar som SCB genomför.

Sidan 9 av 15