Nyheter

 • Till anordnare inom samtliga utbildningsformer som faller under MYH:s ansvar med anledning av coronaviruset (covid-19)

  Inledningsvis vill vi på myndigheten uttrycka vår förståelse för den svåra situation som ni, era studerande och elever samt företrädare för arbetslivet befinner er i.

 • Myndigheten genomför fördjupade kvalitetsgranskningar över länk

  Med anledningen av coronaviruset kommer MYH att genomföra kvalitetsgranskningar digitalt med start 16 mars.

 • Kompetensbrist kan hindra ökad livsmedelsproduktion

  Idag presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan en områdesanalys som visar att bristen på kompetens kan vara ett hinder när Sverige nu vill öka livsmedelsproduktionen i landet.

 • Byggbranschen nominerar MYH till jämställdhetspris

  Antalet kvinnor som söker till yrkeshögskolans byggutbildningar har ökat kraftigt de senaste åren och nu nomineras Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) till branschens jämställdhetspris.

 • Ny föreskrift om studieuppehåll och anstånd med studier

  Myndigheten för yrkeshögskolans nya föreskrift (MYHFS 2019:4) om anstånd med studier och studieuppehåll innebär bland annat att utbildningsanordnare kan bevilja anstånd och studieuppehåll inom tidsramen för gällande beslut om att utbildningen ingår i yrkeshögskolan.

 • Enstaka kurs inom yrkeshögskolan byter namn till kurs på tom plats

  Ändringar i Förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan som trädde i kraft i januari i år gör att benämningen enstaka kurs byts ut till kurs på tom plats.

 • Thomas Persson fortsätter som generaldirektör

  I maj 2014 tillträdde Thomas Persson jobbet som generaldirektör på Myndigheten för yrkeshögskolan. Nu har regeringen beslutat att förlänga hans förordnande med tre år till.

 • Mer om examensgraden inom yrkeshögskolan

  I början av februari publicerades en GD har ordet-text av Thomas Persson om examensgraden inom yrkeshögskolan. Här besvarar han några av de frågor han fått med anledning av det tidigare inlägget.

 • Samstämmigt om vikten av validering

  Nyligen anordnade Svenska Ilera-föreningen ett seminarium om Valideringsdelegationens slutbetänkande. IFAU, LO, SACO, SKR, Svenskt Näringsliv och TCO kommenterade förslagen.

 • Sök behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan

  Nu kan utbildningsanordnare ansöka om att anordna behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan. Ansökan är öppen från den 13 februari 2020 och framåt.

 • ESF-projektet BOSS får förlängt till 2021

  Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS) är ett projekt som finansieras av Europeiska Socialfonden. Det startade i januari 2018 och vänder sig till företrädare för centrala branscher som arbetar med att utveckla och kvalitetssäkra validering av yrkeskompetens.

 • Hög andel i jobb efter YH-examen

  Yrkeshögskolan fortsätter att leverera kvalificerad arbetskraft på en hög nivå. 93 procent av de examinerade hade jobb året efter sin examen, enligt en ny rapport.

 • Myndigheten föreläste för vägledare på YH-släppet

  Under onsdagen var myndigheten inbjudna att föreläsa under YH-Centers evenemang YH-släppet i Eskilstuna. I publiken fanns vägledare, jobbcoacher och andra som möter framtida studerande. Föreläsningen följdes av diskussion kring både utbildningsformer och uppdrag.

 • Examensgraden inom YH – åtgärder krävs!

  Expansionen inom yrkeshögskolan verkar i allt väsentligt vara på rull, men nu gäller det att säkerställa resultat och kvalitet. I förra GD har ordet skrev jag om iakttagelser från vår granskningsverksamhet, till exempel problem med LIA-platser som vi behöver hantera. Denna gång blir det fokus på examensgraden, som måste öka.

 • Nystart för nationellt och regionalt arbete med validering

  Nyligen anordnades en nationell valideringskonferens i Växjö. Företrädare för både offentlig och privat sektor diskuterade det fortsatta arbetet med validering som ett verktyg för kompetensförsörjning, nu när Valideringsdelegationen avslutat sitt uppdrag och Myndigheten för yrkeshögskolan fått i uppdrag att driva utvecklingen vidare.

 • Sju tips för ett bättre ledningsgruppsarbete

  En av de viktigaste slutsatserna i den senaste årsrapporten från Myndigheten för yrkeshögskolans enhet för kvalitetsgranskning- och utbildningsfrågor är att arbetet i en utbildnings ledningsgrupp är avgörande för framgång. Utredaren Anna Svensson ger myndighetens bästa tips på hur ledningsgruppens arbete kan stärkas.

 • Idag öppnar ansökan för korta utbildningar i yrkeshögskolan

  Regeringen har gett Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) i uppdrag att förbereda för att införa korta utbildningar i yrkeshögskolan. En utbildning kan bestå av en kurs eller flera sammanhållna kurser i ett kurspaket. Ansökan öppnar idag och avslutas den 26 februari.

 • Resultat av höstens ansökningsomgångar inom konst- och kulturutbildningar 2019

  Myndigheten för yrkeshögskolan har fattat beslut om att samtliga 64 inkomna ansökningar om förnyat stöd för konst- och kulturutbildningar beviljas och får starta nya omgångar för utbildningarna.

 • Nya platser till teckenspråks- och dövblindtolkutbildning samt skrivtolkutbildning

  Varje år ansöker folkhögskolor om medel från Myndigheten för yrkeshögskolan för att bedriva utbildning till teckenspråkstolk och dövblindtolk samt skrivtolk.

 • Fortsatt utvecklingsarbete inom validering nationellt och regionalt

  Regeringen har från januari 2020 gett Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) uppdraget att följa och stödja utvecklingsarbetet kring validering nationellt och regionalt.

Sidan 9 av 17