Nyheter

 • Ny statistik om korta utbildningar i årsrapport

  Idag publicerar Myndigheten för yrkeshögskolan en årsrapport med statistik om studerande och utbildningar inom yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildningar, tolkutbildningar inom folkbildningen och utbildningar med endast tillsyn. Nytt för i år är att vi även presenterar statistik för yrkeshögskolans korta utbildningar.

 • Tummen upp för YH i granskning

  Yrkeshögskolan lever i stort upp till riksdagens intentioner och Myndigheten för yrkeshögskolans verksamhet bidrar till detta. Det visar en ny rapport från Riksrevisionen.

 • GD:s kristallkula – om yrkeshögskolan

  I denna text ska jag spekulera. Försöker samla mina tankar om yrkeshögskolan (YH) och framtiden. Vad tror jag kommer att hända? Vilka är de stora huvuddragen i utvecklingen? Vad kommer vi på myndigheten att arbeta med i ett lite längre perspektiv?

 • Referat: Utvecklingen inom valideringsområdet

  Den 21 april 2021 hölls ett webbinarium om utvecklingen inom valideringsområdet. Flera olika myndigheter med ansvar inom validering deltog och gav en lägesbild av hur många individer som blivit validerade det senaste året.

 • Webbinarium 21 april: Utvecklingen inom valideringsområdet

  Välkommen till ett nytt aktualitetsseminarium om validering den 21 april. Denna gång med temat uppföljning. Seminariet är öppet för alla. Ingen föranmälan eller särskild programvara krävs.

 • Enhetschefen om den nya ansökningsomgången

  – Yrkeshögskolan har genomgått en kraftig expansion och dubblerat antalet utbildningsplatser sedan 2014. Nu har vi nått en ny nivå och är i mål med expansionen. Det innebär ökad konkurrens för de anordnare som vill ansöka om att få bedriva YH-utbildning, säger Jenny Twana, chef för Enhet ansökan och analys, om förutsättningarna i årets ansökningsomgång.

 • Nu öppnar ansökan om statsbidrag för yrkeshögskoleutbildningar

  Idag öppnar ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med och utan statsbidrag.

 • Extra platser till YH-utbildningar inom äldreomsorgen

  Riksdagens finansutskott har tagit initiativ till extra utbildningssatsningar för att öka personalkontinuitet och medicinsk kompetens inom äldreomsorgen.

 • Kraftig ökning av antalet sökande till yrkeshögskolan

  Förra året blev ett rekordår för yrkeshögskolan. Antalet sökande ökade med 31 procent enligt nya siffror från SCB.

 • Valideringskartan: Nytt verktyg för att hitta möjligheter till validering

  Nu lanseras Valideringskartan – ett verktyg som snabbt ger en överblick över möjligheterna till validering och vem som ansvarar för vad.

 • Nya YH-flexplatser beviljade

  Nu har myndigheten fattat beslut om årets YH-flexplatser, 595 platser fördelat på 71 utbildningar. Samtliga ansökningar har beviljats och flest platser kommer att finnas inom utbildningsområdena Hälso- och sjukvård samt socialt arbete och Teknik och tillverkning.

 • Effektiv rekrytering med LIA

  Företag som erbjuder LIA-platser till YH-studerande får enklare att rekrytera ny personal. Det anser Emil Brolin på konsultbolaget Apendo som nu valt bort rekryteringsfirmor och istället valt att hitta personal med hjälp av yrkeshögskolan eftersom det är ett bättre och billigare alternativ.

 • LIA i det digitala landskapet – se inspelade webbinariet här

  Det senaste året har varit unikt. Vi har på kort tid fått göra extraordinära insatser för att växla över till distans på YH-utbildningarna. Att klara de skolförlagda delarna har varit nog så utmanande - men hur har det gått med LIA? Den 23 mars bjuder vi in till ett öppet webbinarium där utbildningsanordnare kommer att dela med sig av sina erfarenheter och bästa exempel.

 • Save the date: 21 april – Digitalt seminarium om validering

  Välkommen till ett nytt aktualitetsseminarium om validering. Denna gång med temat ”uppföljning”. Vi ska bland annat försöka ge en bild av hur många individer som har blivit validerade det senaste året.

 • Utveckla yrkeshögskolan med YH-flex

  Ansökningstiden i försöksverksamheten YH-flex förlängs till den 10 mars. Myndigheten vill uppmuntra fler utbildningsanordnare att prova på YH-flex som extra platser på befintlig utbildningsomgång.

 • Ansök om statsbidrag för att bedriva grundutbildning till kontakttolk

  Nu kan folkhögskolor och studieförbund ansöka om statsbidrag för att bedriva grundutbildning till kontakttolk. Ansökan är öppen till och med den 25 mars.

 • Fem anledningar att ansöka om YH-flex

  Det finns fortfarande chans att medverka i försöksverksamheten YH-flex. Ansökningsomgången är öppen fram till och med den 26 februari. Nu vill Myndigheten för yrkeshögskolans projektledare Anna Kahlson uppmuntra fler utbildningsanordnare att prova på YH-flex.

 • GD har ordet: Konst- och kulturutbildningarna – en del av kulturlivet och dess utveckling

  Till sommaren firar konst- och kulturutbildningarna sex år i sin nuvarande form. En ringa ålder med tanke på att själva utbildningarna har funnits betydligt längre, även om det genom åren har varit i olika former. Utbildningarna har bytt kostym ett antal gånger under tiden men ändå utvecklats och behållit sin relevans genom åren. Vissa av utbildningarna startade för över 100 år sedan.

 • "Granskningarna leder till förbättrad kvalitet"

  Utbildningsanordnare som prioriterar kvalitetsarbetet och gör ständiga förbättringar når högre kvalitet och bättre resultat. Det menar utredarna Anna Svensson och Olof Elander som gjort de senaste årsrapporterna från Myndigheten för yrkeshögskolans enhet för kvalitetsgranskning- och utbildningsfrågor.

 • Se webbinarium om korta utbildningar i efterhand

  Nu finns en textad inspelning av förra veckans webbinarium om korta utbildningar i yrkeshögskolan (kurser och kurspaket) samt svar på inkomna frågor tillgängliga.

Sidan 2 av 16