Nyheter

 • Webbinarium: Hur ökar vi examensgraden inom YH?

  Hur får vi fler studerande i yrkeshögskolan till examen? Hur kan man göra praktiskt? Vilka tips finns från utbildningar med hög examensgrad? Utbildningsanordnare delar med sig av sina bästa exempel.

 • Nu kan du ansöka om att bedriva korta utbildningar i yrkeshögskolan

  Den 4 februari öppnar ansökan om att få bedriva korta yrkeshögskoleutbildningar i form av kurser och kurspaket. Syftet med utbildningarna är att ytterligare utveckla yrkeshögskolans flexibilitet och utbildningsformens möjlighet att svara mot behov av fördjupad, breddad eller förnyad kompetens i arbetslivet.

 • Resultat ansökan 2021 om statsbidrag för branschvalidering

  Myndigheten har beviljat 11 av 13 ansökningar i den ansökningsomgång som stängde den 15 december 2020. Omfattningen innebär att det årliga anslaget på 10 miljoner kronor kommer att utnyttjas fullt ut.

 • Ny ansökningsomgång för YH-flex öppnar 1 februari

  Nu kan utbildningsanordnare i yrkeshögskolan ansöka om statsbidrag för YH-flexplatser i försöksverksamheten. YH-flex är en snabbare och mer flexibel väg till examen för den som redan har yrkeskunskaper som motsvarar en betydande del av en yrkeshögskoleutbildning. Ansökan är öppen 1-26 februari 2021.

 • Fem konst- och kulturutbildningar har beviljats förnyat stöd

  Myndigheten för yrkeshögskolan har fattat beslut om att samtliga fem inkomna ansökningar om förnyat stöd för konst- och kulturutbildningar beviljas och får starta nya omgångar för utbildningarna.

 • Nya platser till teckenspråks- och dövblindtolkutbildning samt skrivtolkutbildning

  Varje år ansöker folkhögskolor om medel från Myndigheten för yrkeshögskolan för att bedriva utbildning till teckenspråkstolk och dövblindtolk samt skrivtolk.

 • Webbinarium om korta utbildningar (kurser och kurspaket) 3/2

  Den 3 februari kl 10-11 bjuder myndigheten in till ett webbinarium för att ge ytterligare information om årets ansökan om statsbidrag för korta utbildningar.

 • Rekommendation om gymnasieskolan påverkar inte vuxenutbildningen

  De justeringar av rekommendationerna om distansundervisning som offentliggjordes idag omfattar endast gymnasieskolan. För vuxenutbildningens del gäller fortsatt att dessa utbildningar ska ses som arbetsplatser. Där är huvudregel fjärr- och distansundervisning så långt det är möjligt.

 • Sök behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan

  Utbildningsanordnare kan ansöka om att anordna behörighetsgivande förutbildning (BFU) inom yrkeshögskolan. Det är ett sätt att bredda vägen in till yrkeshögskolan, öka antalet behöriga sökande och förhindra att utbildningsomgångar ställs in.

 • Nu presenteras resultaten i den senaste ansökningsomgången inom YH

  Idag presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan vilka ansökningar som beviljas och därmed får ingå i yrkeshögskolan med en första start under hösten 2021.

 • Personskadeförsäkring vid distansstudier inom yrkeshögskolan

  Personskadeförsäkringen inom yrkeshögskolan ska i fortsättningen gälla även vid vissa olycksfall under distansstudier, även efter covid-19-pandemin. Detta står klart efter att regeringen igår har godkänt de överenskommelser som träffats mellan Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och Kammarkollegiet om nya försäkringsvillkor.

 • Enhetschefen: ”Vi har aldrig tidigare beviljat så många utbildningsplatser"

  På tisdag (19/1) presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan vilka ansökningar som beviljas och därmed får ingå i yrkeshögskolan med en första start under hösten 2021. Jenny Twana, chef för enheten för analys och ansökan på Myndigheten för yrkeshögskolan, berättar om den senaste ansökningsomgången.

 • Vill du testa nya myh.se?

  Under 2021 kommer vi att lansera en ny version av myndighetens webbplats myh.se. Just nu söker vi dig som arbetar inom yrkeshögskolan eller någon av våra andra utbildningsformer för att testa och lämna synpunkter på den nya webbplatsen.

 • GD har ordet - God fortsättning alla YH:are!

  I december fattades de sista besluten i riksdag och regering, om budget och planer inför kommande år. Det blev enligt regeringens förslag, det vill säga en fortsatt expansion av yrkeshögskolan. Nu närmar sig även dagen då alla beslut inom den stora ansökan inom yrkeshögskolan ska presenteras.

 • MYH:s GD Thomas Persson utreder statligt huvudmannaskap för skolan

  Regeringen ger MYH:s generaldirektör Thomas Persson i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag som kan skapa förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap för skolan.

 • GD har ordet - Fokus på anordnaren!

  Jag brukar beskriva yrkeshögskolan som ett system. På den lokala nivån finns anordnare, arbetsliv och studerande. Där planeras, genomförs och utvecklas utbildningar. På den nationella nivån finns en myndighet som beslutar om utbud (på ansökan), följer upp, kvalitetsgranskar, tillsynar och främjar. I denna text ska jag fokusera på anordnaren. Det är en mycket viktig aktör i yrkeshögskolan!

 • Ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete

  Regeringen har idag beslutat om en ny förordning som reglerar möjligheterna för arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete att också få ersättning för kostnader för kompetensinsatser som anordnas inom ramen för den tid som frigörs vid korttidsarbete. Syftet är att underlätta möjligheterna att i samband med korttidsarbete genomföra insatser som syftar till att höja eller validera kompetensen hos arbetstagare.

 • Ansökan om kurser och kurspaket 2021

  Nu är datum för ansökningsperioden när det gäller korta utbildningar (kurser och kurspaket) i yrkeshögskolan fastställda. Ansökan kommer att öppna den 4 februari och stänga den 18 mars 2021. Besluten väntas i början av juni 2021.

 • Se webbinariet Aktuellt inom validering från den 2 december i efterhand

  Den 2 december genomfördes ett webbinarium på temat validering för att informera om vad som händer på valideringsområdet. Myndigheten för yrkeshögskolan och Tillväxtverket presenterade aktuella projekt och utvecklingsområden. Om du inte hade möjlighet att följa webbinariet live får du här en ny chans. Du kan även ta del av presentationerna och en del bonusmaterial.

 • Nya föreskrifter om prövning av förutsättningar att anordna yrkeshögskoleutbildning

  Myndigheten har utfärdat föreskrifter om krav på anordnare vid ansökan om att anordna utbildning inom yrkeshögskolan. Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2021.

Sidan 3 av 16