Nyheter

 • GD har ordet - Många frågor blir det… Tack för input!

  I min förra text efterlyste jag er input om ansökningarna, tack för att ni har hört av er. Denna gång kommenterar jag även det jag skrev om förändringar inför nästa års ansökan.

 • Resultatet av ansökningsomgången för kurser i kontakttolkning

  Varje år ansöker folkhögskolor och studieförbund om medel från Myndigheten för yrkeshögskolan för att starta kurser för kontakttolkar. I årets ansökningsomgång har 89 kurser beviljats statsbidrag för start under 2021.

 • Deltidsutvärdering av projektet Distansstöd

  Under hösten genomförs flera aktiviteter inom ramen för projektet ”Distansstöd". Den här enkäten vill utvärdera om ni som utbildningsanordnare upplever att projektet ger er stöd i frågor som rör distansundervisning. Svaren kommer även att användas för fortsatta aktiviteter inom projektet under 2020.

 • Tre nya utbildningar till kontakttolk inom yrkeshögskolan

  I början av nästa år startar tre nya utbildningar till kontakttolk inom yrkeshögskolan. Därmed fortsätter den försöksverksamhet med kontakttolkutbildningar som startade 2019 och som ska redovisas till regeringen 2024.

 • Nu kan du administrera korta yrkeshögskoleutbildningar i Mina sidor

  Från och med den 16 oktober är det möjligt att sköta större delen av administrationen av utbildningen och de studerande i Mina sidor.

 • Yrkeshögskola – det populäraste alternativet för tjänstemän vid omställning

  När förutsättningarna på arbetsmarknaden förändras i pandemins spår blir omställning allt viktigare. Omställningsaktören TRR är en av de aktörer som stöttar tjänstemän i privat sektor när de förlorat jobbet. I förra veckan släppte de nya siffror som visar att yrkeshögskolan är den populäraste utbildningsformen för tjänstemän som ska ställa om.

 • Ansök om statsbidrag för utbildning till teckenspråks- och dövblindtolk samt skrivtolk

  Nu kan folkhögskolor ansöka om statsbidrag för teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen samt skrivtolkutbildningen. Ansökan är öppen till och med den 19 november 2020.

 • Ny rapport synliggör social snedrekrytering

  Andelen antagna med högutbildade föräldrar på konst- och kulturutbildningar är högre än hos befolkningen som helhet vilket tyder på snedrekrytering.

 • Marknadsför YH-utbildningar som möjliga uppdragsutbildningar

  Du som anordnare har nu möjlighet att göra en intresseanmälan om att erbjuda uppdragsutbildning baserat på redan beviljade utbildningar, kurser och kurspaket inom yrkeshögskolan. Myndigheten kommer att synliggöra utbudet på bland annat yrkeshogskolan.se för potentiella uppdragsgivare som företag, fackförbund och omställningsorganisationer.

 • Rekordmånga ansökningar om att bedriva YH-utbildning

  Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har fått in fler ansökningar om att bedriva YH-utbildning än någonsin tidigare. De 1482 ansökningarna innebär en 35 procentig ökning jämfört med i fjol.

 • Framgångsrik rivstart för korta YH-utbildningar

  Samtidigt som pandemin drabbade svensk ekonomi lanserade Myndigheten för yrkeshögskolan ett nytt koncept med korta YH-utbildningar. Det som till en början var tänkt som en begränsad försöksverksamhet har snabbt blivit ett viktigt och efterfrågat utbildningskoncept inom yrkeshögskolan.

 • Webbinarium om examination på distans

  Examinationer på distans innebär flera utmaningar. Hur säkerställer man identiteten på den studerande och skapar en rättssäker kunskapsbedömning? Dessa och fler frågor diskuteras på ett webbinarie den 1 oktober.

 • GD har ordet - Budgetpropositionen och ansökningar till YH

  Denna gång tänker jag skriva om något annat än corona/covid. Det har varit starkt fokus på distansundervisning, distansstöd, extra platser i YH och försök med YH-flex under våren och sommaren – allt utifrån rådande omständigheter (som man säger nuförtiden). Här följer en kort information om det i budgetpropositionen som rör myndighetens verksamhet och lite statistik från inkomna ansökningar i stora YH-ansökan.

 • Information till YH-anordnare som fått fler platser i form av en ytterligare omgång

  Det har inkommit frågor gällande administrationen av de utökade antalet beviljade platser inom YH. Här kan du läsa myndighetens svar.

 • Uppföljning av anpassningar med anledning av corona/covid 19

  Myndigheten skickar inom kort ut en enkät för att följa upp de anpassningar som har genomförts för att utbildningarna ska klara av de utmaningar som covid-19 har medfört.

 • Premiär för Distansstödspodden

  Nu lanserar projektet Distansstöd från Myndigheten för yrkeshögskolan sin podcast, Distansstödspodden. Podcasten kompletterar de webbinarier som genomförs, och nya avsnitt kommer att publiceras fredagar udda veckor.

 • Webbinarium: Metod och verktyg för distansundervisning

  Hur gör man, och vilka verktyg ska vi använda är två av de vanligaste frågorna när man behöver ställa om platsbunden undervisning till distans. I detta webbinarium får du svar på båda frågorna. Medverkar gör bland andra Kristina Lundén, utbildningsledare, och Inger Lindqvist, IKT-pedagog, båda från YrkesAkademin.

 • Yrkeshögskolor på jakt efter fler LIA-platser

  Yrkeshögskolan har byggts ut kraftigt de senaste åren och nyligen fattades beslutet att utöka med ytterligare 5000 platser på höstens utbildningar. Samtidigt har pandemin gjort det svårare för många företag att ta emot LIA-studerande och nu är det flera yrkeshögskolor och studerande som jagar efter nya LIA-platser.

 • Nu erbjuder YH-flex ett snabbspår till examen

  Den som vill läsa till bl.a. redovisningsekonom, bygglovshandläggare eller specialistundersköterska kan tack vare försöksverksamheten YH-flex erbjudas en snabbare och mer flexibel väg till en YH-examen. Konceptet kommer under hösten att erbjudas på 33 utbildningar och omfatta totalt 382 utbildningsplatser.

 • YH-ansökan stänger 14 september

  Den 14 september stänger ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med statsbidrag. En nyhet i den nya webbansökan är att anordnaren själv kan öppna sin ansökan för att göra ändringar fram till detta datum.

Sidan 5 av 16