Nyheter

 • 7000 studerande på korta utbildningar i yrkeshögskolan

  I dag presenteras beslut angående ansökningar om att bedriva kort YH-utbildning i form av kurser och kurspaket. Totalt kom det in 187 ansökningar.

 • Ansökan för yrkeshögskoleutbildningar 2020 öppnar och har ett nytt utseende

  Idag öppnar en ny ansökningsomgång för yrkeshögskoleutbildningar med och utan statsbidrag. Förra året skedde omfattande uppdateringar av Mina sidor och nu har även ansökan omarbetats för att passa in på den nya plattformen.

 • GD har ordet - Undantag från rekommendation om distansundervisning

  MYH har sedan rekommendationen om att bedriva utbildningar inom yrkeshögskolan, tolkutbildning samt konst- och kulturutbildning på distans kommunicerat att anordnaren avgör hur utbildningarna ska genomföras. Folkhälsomyndigheten rekommenderar är även fortsättningsvis att bedriva undervisningen genom fjärr- och distansundervisning, men den öppnar också för undantag om att genomföra praktiska examinationer såsom prov och redovisningar i praktiska moment i de ordinarie undervisningslokalerna. Detta är möjligt om anordnaren minimerar smittspridningen.

 • Verktyg för att stärka kvaliteten i distansundervisning

  Myndigheten har tagit fram ett självvärderingsverktyg som utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan kan använda för att stärka kvaliteten i distansundervisning.

 • GD har ordet: Omfattande satsning på YH

  Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har aviserat en omfattande, tillfällig satsning på yrkeshögskolan – en del av en satsning på åtgärder inom arbetsmarknads- och utbildningspolitiken till följd av coronaviruset. Vad vi förstår så hanteras detta inom ramen för vårändringsbudgeten 2020. Regeringens formella förslag väntas i första halvan av april. Det är inte helt klart när riksdagen fattar sina beslut. Myndigheten får efter besluten ett justerat regleringsbrev med nya uppdrag och ekonomiska ramar.

 • Nytt stödmaterial ska göra yrkeshögskolorna bättre på jämställdhet

  Yrkeshögskolan har i uppdrag att bidra till att bryta könsbundna utbildnings- och yrkesval. Därför lanserar Myndigheten för yrkeshögskolan nu ett nytt stödmaterial som ska hjälpa utbildningsanordnarna utveckla sitt jämställdhetsarbete.

 • Ansökningsomgång kontakttolk stänger den 16 april

  Nytt datum för stängning av ansökningsomgången för grundutbildningen till kontakttolk är den 16 april, med anledning av coronaviruset. Nytt datum för beslut blir den 10 juni.

 • GD har ordet - Förändringar i ansökningsomgång 2020 om att bedriva YH-utbildning

  På YH-forum i förra veckan försökte jag redogöra för myndighetens ställningstaganden när det gäller ansökningsomgång YH 2020. I den uppkomna situationen har vi identifierat tre mål, som påverkar ansökningsomgången.

 • Kraftig ökning av sökande till yrkeshögskolan

  Nya siffror från SCB visar att antalet sökande till yrkeshögskolan (YH) är högre än någonsin. På bara ett år har det skett en ökning med 22 procent.

 • Möjligheter till uppdragsutbildning genom YH

  För dig som arbetsgivare, bransch- eller regionrepresentant vill vi påminna om de möjligheter till up- och reskill av medarbetare som ryms inom yrkeshögskolan.

 • Stödmaterial för distansundervisning

  MYH har tagit fram ett stödmaterial till utbildningsanordnare för att kunna ställa om till att bedriva utbildning på distans med anledning av det nya coronaviruset

 • All utbildning rekommenderas nu ske på distans

  Regeringen har på en presskonferens idag rekommenderat att frivilliga utbildningsformer bedrivs på distans. Det innefattar de utbildningsformer som MYH ansvarar för: yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildningar och tolkutbildning.

 • Till anordnare inom samtliga utbildningsformer som faller under MYH:s ansvar med anledning av coronaviruset (covid-19)

  Inledningsvis vill vi på myndigheten uttrycka vår förståelse för den svåra situation som ni, era studerande och elever samt företrädare för arbetslivet befinner er i.

 • Myndigheten genomför fördjupade kvalitetsgranskningar över länk

  Med anledningen av coronaviruset kommer MYH att genomföra kvalitetsgranskningar digitalt med start 16 mars.

 • Kompetensbrist kan hindra ökad livsmedelsproduktion

  Idag presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan en områdesanalys som visar att bristen på kompetens kan vara ett hinder när Sverige nu vill öka livsmedelsproduktionen i landet.

 • Byggbranschen nominerar MYH till jämställdhetspris

  Antalet kvinnor som söker till yrkeshögskolans byggutbildningar har ökat kraftigt de senaste åren och nu nomineras Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) till branschens jämställdhetspris.

 • Ny föreskrift om studieuppehåll och anstånd med studier

  Myndigheten för yrkeshögskolans nya föreskrift (MYHFS 2019:4) om anstånd med studier och studieuppehåll innebär bland annat att utbildningsanordnare kan bevilja anstånd och studieuppehåll inom tidsramen för gällande beslut om att utbildningen ingår i yrkeshögskolan.

 • Enstaka kurs inom yrkeshögskolan byter namn till kurs på tom plats

  Ändringar i Förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan som trädde i kraft i januari i år gör att benämningen enstaka kurs byts ut till kurs på tom plats.

 • Thomas Persson fortsätter som generaldirektör

  I maj 2014 tillträdde Thomas Persson jobbet som generaldirektör på Myndigheten för yrkeshögskolan. Nu har regeringen beslutat att förlänga hans förordnande med tre år till.

 • Mer om examensgraden inom yrkeshögskolan

  I början av februari publicerades en GD har ordet-text av Thomas Persson om examensgraden inom yrkeshögskolan. Här besvarar han några av de frågor han fått med anledning av det tidigare inlägget.

Sidan 8 av 16