Nyheter

7 träffar inom året 2019

 • GD har ordet

  Det har nu gått några veckor efter riksdagens beslut om att expansionen av yrkeshögskolan ska fortsätta enligt tidigare beslutad plan. På MYH pågår slutspurten med bedömningar av ansökningar - kan utbildningen ingå i YH och vilka ska prioriteras för att få statsbidrag. Den 29 januari kl 9.00 har vi en virtuell presskonferens där vi presenterar resultatet.

 • 34 utbildningar beviljas förnyat stöd för konst- och kulturutbildningar

  Myndigheten för yrkeshögskolan har fattat beslut om att samtliga 34 inkomna ansökningar om förnyat stöd för konst- och kulturutbildningar beviljats och får starta nya omgångar för utbildningarna.

 • Resultat presenteras vid direktsänd presskonferens

  Tisdag 29 januari kl. 9:00 presenterar generaldirektör Thomas Persson och enhetschef Peter Gustavsson Lidman besluten i den senaste ansökningsomgången inom yrkeshögskolan

 • Mer råd och vägledning – nytt arbetssätt för tillsyn

  Yrkeshögskolans utbyggnad har inneburit fler utbildningar, men också fler tillsynsaktiviteter och ett förändrat arbetssätt för Myndigheten för yrkeshögskolans tillsynsenhet. Rafal Tomaszewski, chef för Enheten för tillsyn och studiedokumentation, berättar om förändringarna

 • Var med och förbättra nya Mina sidor

  Nu behöver vi din experthjälp för att hitta de smartaste lösningarna inför framtida utveckling av Mina sidor.

 • Kvalifikationer inplacerade i SeQF – vad händer sen?

  För ungefär ett år sedan inplacerades tre kvalifikationer i Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF). Jan Zetterström och Anna Thelin delar med sig av vad som har hänt sedan kvalifikationerna Certified Key Account Manager och SRY:s yrkesbevis inom städservice inplacerades i SeQF.

 • Viktigt för svensk textilbransch att ta fram valideringsmodell

  En av branscherna som deltar i projektet Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan är textilbranschen. De ser behov av att ta fram valideringsmodell för bland annat industrisömnad för att kunna ta till vara på all den sömnadskompetens som finns.