Nyheter

7 träffar inom verksamhetsområdet Konst- och kulturutbildningar, året 2019

 • Nytt stödmaterial för arbetet med jämställdhet i konst- och kulturutbildningar

  Stödmaterialet är framtaget utifrån att den som verkar inom konst- och kulturutbildningar särskilt ska främja jämställdhet mellan könen, enligt förordning (2013:871). Myndigheten vet också av erfarenhet att arbetet med jämställdhet skapar goda förutsättningar för att fylla utbildningsplatserna.

 • Ansök om särskilt pedagogiskt stöd via Mina sidor

  Nu kan utbildningsanordnare skicka in ansökan om särskilt pedagogiskt stöd (SPS) via Mina sidor.

 • Kvalitet i fokus när myndigheter arrangerade konferens om yrkesutbildning

  Tidigare i veckan arrangerade Myndigheten för yrkeshögskolan, tillsammans med Skolverket och Universitets- och högskolerådet (UHR), en konferens om kvalitet i yrkesutbildning.

 • Ansökningsomgång om stöd för konst- och kulturutbildningar 2019

  Myndigheten för yrkeshögskolan kommer under hösten att genomföra en ansökningsomgång om stöd för konst- och kulturutbildningar. Avsikten är att ge möjlighet för utbildningsanordnare att ansöka om att utbildningar som 2015 fördes över till yrkeshögskolan istället får stöd som konst- och kulturutbildningar enligt förordning (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

 • Statistisk årsrapport 2019

  Myndigheten för yrkeshögskolan presenterar i denna rapport en samlad redovisning med statistik om studerande och utbildningar inom yrkeshögskolan. Redovisningen innehåller även statistik om konst- och kulturutbildningar och utbildningar med endast tillsyn samt tolkutbildningar inom folkbildningen.

 • Resultat av myndighetens kvalitetsgranskningsarbete 2018

  Nu finns resultatet av myndighetens kvalitetsgranskningsarbete inom utbildningsformerna yrkeshögskolan respektive konst- och kulturutbildning tillgängligt.

 • 34 utbildningar beviljas förnyat stöd för konst- och kulturutbildningar

  Myndigheten för yrkeshögskolan har fattat beslut om att samtliga 34 inkomna ansökningar om förnyat stöd för konst- och kulturutbildningar beviljats och får starta nya omgångar för utbildningarna.