Nyheter

82 träffar inom året 2019

 • Korta, flexibla utbildningar inom yrkeshögskolan

  I budgetpropositionen för 2020 föreslår regeringen inom ramen för Kunskapslyftet att MYH ska få i uppdrag att utveckla yrkeshögskolan med fler korta, flexibla yrkeshögskoleutbildningar. Syftet är att underlätta kompetensutveckling för redan yrkesverksamma.

 • Min bild av läget i yrkeshögskolan och expansionen

  Med yrkeshögskolans pågående expansion är det extra viktigt att följa myndighetens statistik om nyttjade platser och resultat. Expansionen är förstås positiv ur många synvinklar, men innebär också risker och utmaningar för YH-systemet. De mest uppenbara är att tillströmningen av behöriga sökande inte hänger med, att det blir svårare för anordnare att finna kompetenta medarbetare och att det blir svårare att säkra väl fungerande LIA-platser.

 • Resultat av ansökningsomgången för kurser i kontakttolkning

  Varje år ansöker folkhögskolor och studieförbund om medel från Myndigheten för yrkeshögskolan för att starta kurser för kontakttolkar. I årets ansökningsomgång har 81 kurser beviljats statsbidrag för start under 2020.

 • Ansök om statsbidrag för utbildning till teckenspråks- och dövblindtolk samt skrivtolk

  Nu kan folkhögskolor ansöka om statsbidrag för den fyraåriga teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen samt den ettåriga skrivtolkutbildningen.

 • Informationsträff för vägledare

  Den 13 november anordnar myndigheten en träff för vägledare och välkomnar deltagarna till en förmiddag med föreläsning och möjlighet till diskussion kring olika frågor.

 • Hon jobbar med att göra YH mer känt och erkänt

  Maria Granberg är en tongivande YH-ambassadör. Idag arbetar hon på Handelskammaren där hon leder satsningen Yrkeshögskola Mälardalen. Innan dess var hon handläggare på Myndigheten för yrkeshögskolan och en av dem som var med och fattade beslut om vilka utbildningar som skulle bli av. Vi träffade henne med anledning av yrkeshögskolans 10-årsjubileum.

 • Ekonomi och behörighet sätter stopp för många som vill karriärväxla

  Har du funderat på att byta yrke? Enligt en undersökning från Origo Group är du inte ensam. 43% av deltagarna i undersökningen uppgav att de funderar på att karriärväxla och 27% att de funderat på att påbörja en utbildning. Ekonomi anges vara det främsta hindret. Samtidigt känner många inte till vilka ekonomiska villkor som gäller vid studier.

 • Ansök om medel för utveckling av distansutbildningar

  Nu kan du som utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan ansöka om medel för att utveckla distansutbildningens former och pedagogik.

 • "Med arbetslivets bästa för ögonen"

  Utredaren Margareta Landh skriver, med anledning av årets jubileum, om sina tio år på Myndigheten för yrkeshögskolan.

 • GD efterlyser mer forskning om YH

  Idag skriver Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson på Altinget Debatt om behovet av mer forskning om yrkeshögskolan. I den här artikeln utvecklar han sju områden som han anser att forskarna behöver fördjupa sig i.

 • "Yrkeshögskolans framtid är ljus"

  Elin Kebert, Expert Kompetensförsörjning vid Sveriges Byggindustrier om att MYH och YH fyller tio år.

 • SCB genomför nya undersökningar om YH

  I september kommer YH-anordnare som bedrev utbildning under 2018 att bjudas in till två nya undersökningar som SCB genomför.

 • Anmäl dig till konferens om regional kompetensförsörjning

  Den 3 oktober 2019 arrangerar vi tillsammans med Lärosäten Syd, Region Skåne, Sydsvenska Handelskammaren och YhiS - Yrkeshögskoleanordnare i Skåne konferensen ”Kompetensutmaningen i Sydsverige – så hittar vi vägar framåt”.

 • GD har ordet: Förvånande om förkunskaper

  Jag får ibland info om att en bransch/ett lokalt arbetsliv kan tycka att det ska vara höga förkunskapskrav (och hög nivå på lärandemålen) på en utbildning, samtidigt som samma bransch kan vara besvikna över att det är så få som vill gå utbildningen. För mig är det lite förvånande, eftersom dessa fenomen hänger ihop. Och att branschen med anordnarnas hjälp skulle kunna påverka antalet behöriga sökande på fler sätt än det nödvändiga arbetet med att informera potentiella sökande. Det ska jag resonera om i denna text.

 • Ansök om statsbidrag för kurser i kontakttolkning

  Nu kan folkhögskolor och studieförbund ansöka om statsbidrag för kurser i kontakttolkning. Ansökan är öppen till och med den 26 september.

 • Sök behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan

  Nu kan utbildningsanordnare ansöka om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan. Ansökan är öppen mellan 15 augusti och 3 oktober 2019.

 • MYH stöttar i arbetet med ansökan om inplacering i SeQF

  MYH kommer under hösten 2019 och även fortsatt under 2020 att genom workshops ge stöd till dem som vill ansöka om inplacering av kvalifikationer i SeQF. Observera att detta ej gäller utbildningar som redan är nivåplacerade i referensramen, tex YH.

 • Digital rekvisitionshantering för yrkeshögskoleutbildningar

  Snart behöver du som anordnare av yrkeshögskoleutbildningar inte längre skriva under och skicka in rekvisitioner av statsbidrag för utbildningen per post.

 • Sitta i ledningsgrupp – en lysande idé

  Utbildningsformen YH skiljer sig från andra delar av det svenska utbildningssystemet. Den skiljer sig också från eftergymnasiala yrkesutbildningar i andra länder. Skillnaden består främst i att arbetslivet är med och planerar och genomför YH-utbildningarna. MYH, som följer YH på flera olika sätt, har dragit slutsatsen att ju bättre arbetslivets förmår att organisera sig kring en utbildning och ju tydligare arbetslivets röst blir, desto starkare blir YH-utbildningen. Anordnarna får då konkret, och här och nu, veta vad arbetslivet vill. Och de studerande får reda på vad som förväntas.

 • Kompetensutmaningen i Sydsverige - så hittar vi vägar framåt

  En konferens för dig i utbildningssektorn eller arbetslivet som arbetar med kompetensförsörjning.

Sidan 2 av 5