Nyheter

82 träffar inom året 2019

 • 1098 inkomna ansökningar om att få bedriva yrkeshögskoleutbildning

  Nu finns statistik för hur årets inkomna ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildning fördelar sig geografiskt och över utbildningsområdena. Beslut meddelas i januari nästa år.

 • Fokus på kompetensförsörjning under Almedalsveckan

  På söndag börjar årets Almedalsvecka i Visby. MYH kommer att finnas på plats för att medverka vid sex offentliga seminarier.

 • Kompetensbehoven förändras när e-handeln växer

  Handeln är en av de branscher där digitaliseringens konsekvenser blivit allra tydligast. ”Färre fysiska butiker och en global konkurrens påverkar vilka kompetenser som efterfrågas av branschen”, säger Myndigheten för yrkeshögskolans analytiker Linda Wiklund.

 • Nu är nya Mina sidor snart här

  Den 19/6 kommer omfattande uppdateringar av Mina sidor att driftsättas. Tänk på att inför detta bör du inte ändra i konst- och kulturutbildningar och utbildningar med endast tillsyn. Glöm heller inte att notera dina inloggningsuppgifter då sparade lösenord försvinner.

 • Ansökningsomgång om stöd för konst- och kulturutbildningar 2019

  Myndigheten för yrkeshögskolan kommer under hösten att genomföra en ansökningsomgång om stöd för konst- och kulturutbildningar. Avsikten är att ge möjlighet för utbildningsanordnare att ansöka om att utbildningar som 2015 fördes över till yrkeshögskolan istället får stöd som konst- och kulturutbildningar enligt förordning (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

 • Information om att bedriva yrkeshögskoleutbildning på flera orter

  Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) får just nu många frågor om att bedriva YH-utbildning på fler orter – så kallade satellitorter. Att bedriva utbildning på flera orter är inget nytt. Några av våra utbildningsanordnare har lång erfarenhet av det.

 • MYH följer upp tidigare kvalitetsgranskningar

  Anordnare av yrkeshögskoleutbildningar där MYH tidigare genomfört kvalitetsgranskning kommer nu att kontaktas för en uppföljande granskning.

 • Statsbidrag beslutat för grundutbildningar till kontakttolk inom folkbildningen

  Myndigheten för yrkeshögskolan har nu fattat beslut om fördelning av statsbidrag för den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk inom folkbildningen med utbildningsstart 2020.

 • Ökad efterfrågan på hållbarhetskompetens

  Enligt en ny områdesanalys från Myndigheten för yrkeshögskolan gör hållbarhetsfrågan avtryck på vilka kompetenser som efterfrågas av arbetsgivare inom byggbranschen.

 • GD har ordet: Om behovet av god administration

  De flesta av mina texter om yrkeshögskolan handlar om hur vi kan vårda och utveckla systemets funktionalitet. Ibland handlar det om ganska abstrakta resonemang och ibland mer vardagliga frågeställningar. För mig är det viktigt att många ser och förstår hur systemet är uppbyggt, hur det fungerar och vad det presterar. Och att de finns en förståelse och förhoppningsvis en acceptans för de förändringar som genomförs i syfte att utveckla funktion och prestation. Jag vill ibland också ”flagga” för kommande ställningstaganden, förändringar och bedömningar, så att aktörerna i systemet ska kunna agera mer långsiktigt och veta vad som gäller från tid till annan.

 • Ny handbok ska ge stöd i tillträdesprocessen

  Idag publicerar Myndigheten för yrkeshögskolan en ny handbok som ska fungera som stöd i tillträdesprocessen av en YH-utbildning. Handboken ska bidra till att processen är rättssäker och uppfyller kraven på dokumentation och kvalitetssäkring.

 • Statistisk årsrapport 2019

  Myndigheten för yrkeshögskolan presenterar i denna rapport en samlad redovisning med statistik om studerande och utbildningar inom yrkeshögskolan. Redovisningen innehåller även statistik om konst- och kulturutbildningar och utbildningar med endast tillsyn samt tolkutbildningar inom folkbildningen.

 • Ökad rörlighet mellan yrkeshögskola och högskola

  Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har i en gemensam utredning kartlagt möjligheter och hinder för att öka rörligheten mellan yrkeshögskolan och högskolan och ger förslag på hur återvändsgränderna vid övergång mellan respektive utbildningsform kan minskas.

 • Nytt stöd till YH-anordnare i form av mikrolärande - fokus på reell kompetens

  För dig som är utbildningsanordnare inom YH finns nu ett digitalt stödmaterial tillgängligt som behandlar validering av reell kompetens. I det första avsnittet av en serie mikrokurser får du grundläggande kunskaper om reell kompetens och validering i samband med tillträde. Under våren kommer fler fördjupningsavsnitt i serien.

 • Välfärdsteknik förändrar kompetensbehovet i vården

  Idag publicerar Myndigheten för yrkeshögskolan sex områdesanalyser som beskriver trender som har betydelse för arbetslivets efterfrågan på kompetens. Nytt för i år är att myndigheten även tagit fram en analys av området Hälso- och sjukvård samt socialt arbete.

 • Anmäl dig till konferens i höst

  Den 28-29 oktober 2019 arrangerar vi tillsammans med Skolverket och Universitets- och högskolerådet konferensen "Kvalitet i yrkesutbildning – så jobbar vi idag, så jobbar vi i morgon".

 • Förändrad bidragsnivå även för icke fastlagda schablonnivåer

  Myndigheten har fattat beslut om en höjning även för bidragsnivåer utanför fastlagda schablonnivåer inom yrkeshögskolan.

 • Riktat tillfälligt startbidrag samt genomförandebidrag

  För att undvika inställda utbildningar inom utbildningsområdena Samhällsbyggnad och byggteknik samt Teknik och tillverkning finns det nu möjlighet till ett riktat tillfälligt startbidrag. Vissa anordnare som drabbas av avhopp, oavsett utbildningsområde, kan ansöka om ett genomförandebidrag.

 • Nu öppnar två ansökningsomgångar för att bedriva utbildning inom yrkeshögskolan

  Idag öppnar ansökan för att bedriva utbildning inom yrkeshögskolan och ansökan om yrkeshögskoleutbildning utan statsbidrag.

 • GD har ordet: Inför ansökningsomgång YH 2019

  Då var det dags igen. Vad kan vara bra att veta innan ansökningsomgången börjar? Vad tänker MYH prioritera, och inte, i denna ansökningsomgång?

Sidan 3 av 5