Nyheter

82 träffar inom året 2019

 • Kårlivet har nått yrkeshögskolan

  I Borås och Skara har yrkeshögskolestuderande startat föreningar i syfte att skapa bättre villkor och sammanhållning.

 • Driftsättning senareläggs

  Myndigheten för yrkeshögskolan hade planerat för att driftsätta en större uppdatering av Mina sidor i början av april.

 • Rekordmånga kvinnor sökte byggutbildningar

  Yrkeshögskolans utbildningar inom samhällsbyggnadsområdet har länge haft en kraftig övervikt av manliga sökande, men trenden håller på att vända och nu är mer än var tredje sökande en kvinna. På bara ett år har antalet kvinnor som sökt en utbildning inom samhällsbyggnad och byggteknik ökat med 45 procent.

 • Förändringar i Förordningen om yrkeshögskolan

  Den 26 mars 2019 träder vissa ändringar i förordningen (YHF) i kraft, som bland annat rör statlig finansiering av smala yrken.

 • Välkommen på webbinarium om att fylla platser och öka genomströmning

  YH-anordnare som driver utbildning inom Data/IT eller Teknik och tillverkning bjuds in till webbinarium den 20 respektive 26 mars.

 • Nyheter i årets anvisningar för att bedriva en yrkeshögskoleutbildning

  Inför att ansökningsomgången öppnar, publicerar Myndigheten för yrkeshögskolan anvisningar. Innan ni påbörjar en ansökan, läs anvisningarna för att ha koll på alla nyheter.

 • Ansök om statsbidrag för att bedriva grundutbildning till kontakttolk

  Nu kan folkhögskolor och studieförbund ansöka om statsbidrag för att bedriva grundutbildning till kontakttolk. Ansökan är öppen till och med den 11 april.

 • GD har ordet: Ändrade bidrag skapar bättre förutsättningar att bedriva YH-utbildning

  Myndigheten försöker, sakta men säkert, förbättra förutsättningarna för att bedriva yrkeshögskoleutbildning på flera olika sätt. Vi har utvecklat kommunikationen inför ansökan, förenklat ansökansförfarandet, satsat på kvalitetsgranskning och etableringsstöd, utvecklat ett anordnarstöd, förenklat den administrativa hanteringen mm. Det innebär inte att allt är perfekt, men ändå tydligt bättre än hur det var tidigare. Dessa strävanden att förbättra och underlätta kommer naturligtvis att fortsätta.

 • Frågor om anordnarkompetens

  Myndighetens medarbetare får en del frågor om vad som händer med frågan om ökade krav på anordnarens kompetens. Här är en kort info om läget.

 • Ansökan om behörighetsgivande förutbildning - förlängd ansökningstid

  Från och med idag kan utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan ansöka om behörighetsgivande förutbildning för utbildningar som startar hösten 2019.

 • GD har ordet: Besluten om yrkeshögskolan

  Den 29 januari i år fattade myndigheten 1105 beslut om vilka utbildningar som ska tillföras YH-portföljen de närmaste åren. Det resulterade i ungefär 500 nya utbildningar med drygt 14.000 nya platser 2019. Beviljandegraden var 45%, den högsta andelen någonsin. Expansionen fortsätter!

 • Resultat av myndighetens kvalitetsgranskningsarbete 2018

  Nu finns resultatet av myndighetens kvalitetsgranskningsarbete inom utbildningsformerna yrkeshögskolan respektive konst- och kulturutbildning tillgängligt.

 • Fortsatt hög andel i jobb efter YH-examen

  Yrkeshögskolan fortsätter att leverera kvalificerad arbetskraft på en hög nivå. 93 procent av de examinerade hade jobb året efter sin examen, enligt en ny rapport.

 • Sök behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan

  Med start den 14 februari kan utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan ansöka om behörighetsgivande förutbildning för utbildningar som startar hösten 2019. Ansökan är öppen mellan 14 februari och 16 maj 2019.

 • Många nya platser inom yrkeshögskolan

  Idag presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan vilka ansökningar som beviljas och därmed får ingå i yrkeshögskolan med en första start under hösten 2019.

 • GD har ordet: Inför ansökningsresultaten

  Det har nu gått några veckor efter riksdagens beslut om att expansionen av yrkeshögskolan ska fortsätta enligt tidigare beslutad plan. På MYH pågår slutspurten med bedömningar av ansökningar - kan utbildningen ingå i YH och vilka ska prioriteras för att få statsbidrag. Den 29 januari kl 9.00 har vi en virtuell presskonferens där vi presenterar resultatet.

 • 34 utbildningar beviljas förnyat stöd för konst- och kulturutbildningar

  Myndigheten för yrkeshögskolan har fattat beslut om att samtliga 34 inkomna ansökningar om förnyat stöd för konst- och kulturutbildningar beviljats och får starta nya omgångar för utbildningarna.

 • Resultat presenteras vid direktsänd presskonferens

  Tisdag 29 januari kl. 9:00 presenterar generaldirektör Thomas Persson och enhetschef Peter Gustavsson Lidman besluten i den senaste ansökningsomgången inom yrkeshögskolan

 • Mer råd och vägledning – nytt arbetssätt för tillsyn

  Yrkeshögskolans utbyggnad har inneburit fler utbildningar, men också fler tillsynsaktiviteter och ett förändrat arbetssätt för Myndigheten för yrkeshögskolans tillsynsenhet. Rafal Tomaszewski, chef för Enheten för tillsyn och studiedokumentation, berättar om förändringarna

 • Var med och förbättra nya Mina sidor

  Nu behöver vi din experthjälp för att hitta de smartaste lösningarna inför framtida utveckling av Mina sidor.

Sidan 4 av 5