Nyheter

82 träffar inom året 2019

  • Kvalifikationer inplacerade i SeQF – vad händer sen?

    För ungefär ett år sedan inplacerades tre kvalifikationer i Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF). Jan Zetterström och Anna Thelin delar med sig av vad som har hänt sedan kvalifikationerna Certified Key Account Manager och SRY:s yrkesbevis inom städservice inplacerades i SeQF.

  • Viktigt för svensk textilbransch att ta fram valideringsmodell

    En av branscherna som deltar i projektet Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan är textilbranschen. De ser behov av att ta fram valideringsmodell för bland annat industrisömnad för att kunna ta till vara på all den sömnadskompetens som finns.

Sidan 5 av 5