Pressmeddelanden

 • Här är de populäraste YH-utbildningarna

  Yrkeshögskoleutbildningarna till vårdadministratör och tandsköterska är de som attraherar flest sökande. ”Det är roligt att många är intresserade av att gå utbildningar till efterfrågade yrken. En av anledningarna kan vara att nästan 100 procent av de examinerade får arbete efter examen”, säger omvärldsanalytikern Linda Wiklund på Myndigheten för yrkeshögskolan.

 • Yrkeshögskolan ska utbilda tolkar

  Enligt ett nytt åtgärdspaket från regeringen ska yrkeshögskolan utbilda kontakttolkar. Förslaget innebär att en försöksverksamhet startar i januari 2019. 

 • Platser kvar på flera YH-utbildningar inom bygg och teknik

  Yrkeshögskolan (YH) har blivit en populär utbildningsform tack vare att den leder till jobb. Till de populäraste utbildningarna finns det idag 5-8 sökande per utbildningsplats. Trots det hårda söktrycket är det platser kvar på höstens utbildningar till bland annat betongingenjör, produktionsledare och underhållstekniker.

 • Allvarlig kritik mot utbildningar till sommelier och barchef

  Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat att rikta allvarlig kritik mot yrkeshögskoleutbildningarna som drivs av Restaurangakademien AB.

 • Allvarlig kritik mot två utbildningar till Kart- och mätningstekniker

  Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat att rikta allvarlig kritik mot yrkeshögskoleutbildningarna som drivs av Yrkeshögskolan i Helsingborg.

 • Tre helt nya utbildningar och fler studerandeplatser till konst- och kulturutbildningar 2018

  Myndigheten för yrkeshögskolan har nu fattat beslut om stöd för konst- och kulturutbildningar som startar 2018.

 • Allvarlig kritik mot YH-utbildning till avancerad GIS-användare

  Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat att rikta allvarlig kritik mot yrkeshögskoleutbildningen som drivs av Folkuniversitetet vid Uppsala universitet.

 • Tekniska Högskolan i Jönköping måste betala tillbaka 118 800 kronor

  Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat att Tekniska Högskolan i Jönköping AB blir återbetalningsskyldiga med 118 800 kronor i statsbidrag.

 • Enköpings kommun måste betala tillbaka 125 000 kronor

  Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat att Enköpings kommun blir återbetalningsskyldiga med 124 800 kronor i statsbidrag.

 • Kalmarsunds Gymnasieförbund måste betala tillbaka 132 000 kronor

  Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat att Kalmarsunds Gymnasieförbund blir återbetalningsskyldiga med 131 625 kronor i statsbidrag.

 • 351 nya utbildningar inom yrkeshögskolan

  Idag presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan vilka nya utbildningar som kommer kompetensförsörja landet de närmaste åren. Samtidig redovisas de bästa resultaten någonsin - 91 procent av de studerande har jobb ett år efter examen.

 • Linköpingsutbildning får allvarlig kritik

  Myndigheten för yrkeshögskolan har i tillsynen av utbildningen till Servicetekniker inom energiproduktion ännu en gång identifierat brister och riktar därför allvarlig kritik mot utbildningsanordnaren Lernia.

 • Helsingborgs kommun måste betala tillbaka 208 000 kronor

  Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat att kräva tillbaka 207 900 kronor i statsbidrag från en yrkeshögskoleutbildning som bedrivs av Helsingborgs kommun.

 • Nya tolkutbildningar beviljade

  Nu har Myndigheten för yrkeshögskolan beslutat vilka tolkutbildningar som beviljats statsbidrag med start under 2017. Det blir sammanlagt fyra utbildningar med 90 nya platser vid tre folkhögskolor som godkänns.

 • Nya Konst- och kulturutbildningar nu klara

  Nu har Myndigheten för yrkeshögskolan beslutat om vilka Konst- och kulturutbildningar som beviljats stöd. Sammanlagt har tio olika utbildningar med nästan 300 årsplatser beviljats.

 • IUC i Katrineholm måste betala tillbaka 101 000 kronor

  Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat att kräva tillbaka 101 400 kronor i statsbidrag av Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrum, IUC. Utbildningsanordnaren har fått statsbidrag för studerande som hoppat av utbildningen.

 • Lokförarutbildning fortfarande populärast

  Nu presenteras statistiken för vilka utbildningar inom yrkeshögskolan som har högst söktryck. Populäraste utbildningen där det är störst konkurrens om platserna är lokförare med nästan 11 behöriga sökande till varje plats.

 • 1 306 nya ansökningar till yrkeshögskolan

  Idag presenteras statistiken om yrkeshögskoleansökningarna – en indikation på hur svensk arbetsmarknads kompetensbehov ser ut de närmaste åren. I årets ansökningsomgång har det kommit in 1 306 ansökningar fördelade på 15 olika utbildningsområden och från alla län i landet.

 • Lediga platser kvar på yrkeshögskolan

  Det finns fortfarande möjlighet att knipa en studieplats till hösten! På yrkeshogskolan.se finns nu 195 olika utbildningar där det ännu finns ett antal lediga platser kvar.

 • Handelsakademin i Göteborg kritiseras för passivitet

  Myndigheten för yrkeshögskolan riktar allvarlig kritik mot Handelsakademin i Göteborg AB. Efter att en studerande varit utsatt för kränkande behandling agerade inte utbildningsanordnaren.

Sidan 1 av 7