Pressmeddelanden

 • Enköpings kommun måste betala tillbaka 125 000 kronor

  Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat att Enköpings kommun blir återbetalningsskyldiga med 124 800 kronor i statsbidrag.

 • Kalmarsunds Gymnasieförbund måste betala tillbaka 132 000 kronor

  Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat att Kalmarsunds Gymnasieförbund blir återbetalningsskyldiga med 131 625 kronor i statsbidrag.

 • 351 nya utbildningar inom yrkeshögskolan

  Idag presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan vilka nya utbildningar som kommer kompetensförsörja landet de närmaste åren. Samtidig redovisas de bästa resultaten någonsin - 91 procent av de studerande har jobb ett år efter examen.

 • Linköpingsutbildning får allvarlig kritik

  Myndigheten för yrkeshögskolan har i tillsynen av utbildningen till Servicetekniker inom energiproduktion ännu en gång identifierat brister och riktar därför allvarlig kritik mot utbildningsanordnaren Lernia.

 • Helsingborgs kommun måste betala tillbaka 208 000 kronor

  Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat att kräva tillbaka 207 900 kronor i statsbidrag från en yrkeshögskoleutbildning som bedrivs av Helsingborgs kommun.

 • Nya tolkutbildningar beviljade

  Nu har Myndigheten för yrkeshögskolan beslutat vilka tolkutbildningar som beviljats statsbidrag med start under 2017. Det blir sammanlagt fyra utbildningar med 90 nya platser vid tre folkhögskolor som godkänns.

 • Nya Konst- och kulturutbildningar nu klara

  Nu har Myndigheten för yrkeshögskolan beslutat om vilka Konst- och kulturutbildningar som beviljats stöd. Sammanlagt har tio olika utbildningar med nästan 300 årsplatser beviljats.

 • IUC i Katrineholm måste betala tillbaka 101 000 kronor

  Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat att kräva tillbaka 101 400 kronor i statsbidrag av Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrum, IUC. Utbildningsanordnaren har fått statsbidrag för studerande som hoppat av utbildningen.

 • Lokförarutbildning fortfarande populärast

  Nu presenteras statistiken för vilka utbildningar inom yrkeshögskolan som har högst söktryck. Populäraste utbildningen där det är störst konkurrens om platserna är lokförare med nästan 11 behöriga sökande till varje plats.

 • 1 306 nya ansökningar till yrkeshögskolan

  Idag presenteras statistiken om yrkeshögskoleansökningarna – en indikation på hur svensk arbetsmarknads kompetensbehov ser ut de närmaste åren. I årets ansökningsomgång har det kommit in 1 306 ansökningar fördelade på 15 olika utbildningsområden och från alla län i landet.

 • Lediga platser kvar på yrkeshögskolan

  Det finns fortfarande möjlighet att knipa en studieplats till hösten! På yrkeshogskolan.se finns nu 195 olika utbildningar där det ännu finns ett antal lediga platser kvar.

 • Handelsakademin i Göteborg kritiseras för passivitet

  Myndigheten för yrkeshögskolan riktar allvarlig kritik mot Handelsakademin i Göteborg AB. Efter att en studerande varit utsatt för kränkande behandling agerade inte utbildningsanordnaren.

 • Allvarlig kritik mot utbildning i Business Intelligence i Malmö

  Myndigheten för yrkeshögskolan riktar allvarlig kritik mot yrkeshögskoleutbildningen Business Intelligence Architect vid EC Utbildning AB i Malmö.

 • Nya grundutbildningar till kontakttolk möter samhällets behov av tolkar

  Nu har Myndigheten för yrkeshögskolan beslutat om vilka grundutbildningar till kontakttolk som ska bedrivas under 2017.

 • Guldsmedsutbildning riskerar bli av med sitt statsbidrag efter allvarlig kritik

  Efter flera granskningar av yrkeshögskoleutbildningen till Guldsmed riskerar nu utbildningsanordnaren Falköpings kommun att bli av med sitt statsbidrag.

 • Allvarlig kritik riktas mot flygutbildning

  Myndigheten för yrkeshögskolan riktar allvarlig kritik mot yrkeshögskoleutbildningen till trafikflygare vid Airways Flygutbildning i Västerås.

 • Yrkeshögskolans goda resultat består

  I rapporten "Studerandes sysselsättning 2015" bekräftas på nytt att examinerade från yrkeshögskolan mycket väl tillgodoser arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Nio av tio av de studerande har ett arbete året efter examen, visar rapporten från Myndigheten för yrkeshögskolan.

 • Helsingborgs yrkeshögskola får allvarlig kritik

  Efter anmälan från en sökande till utbildningen riktar Myndigheten för yrkeshögskolan allvarlig kritik mot Yrkeshögskolan i Helsingborg.

 • Nytt rekord för yrkeshögskolan

  I dag beviljar Myndigheten för yrkeshögskolan ett rekordstort antal utbildningar och platser - 446 nya yrkeshögskoleutbildningar och 25 700 ytterligare platser.

 • Lokförarutbildning populäraste i yrkeshögskolan

  Nu presenteras statistiken för vilka utbildningar inom yrkeshögskolan som har högst söktryck. Populäraste utbildningen där det är störst konkurrens om platserna är lokförare med drygt 13 behöriga sökande till varje plats.

Sidan 1 av 7