Allvarlig kritik mot utbildningar till sommelier och barchef

Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat att rikta allvarlig kritik mot yrkeshögskoleutbildningarna som drivs av Restaurangakademien AB.

I samband med uppföljning av åtgärder från en tidigare tillsyn av utbildningarna till Internationell Sommelier – Matsalschef och Internationell barchef/Ledare i baren har myndigheten konstaterat att utbildningsanordnaren inte åtgärdat de brister som då identifierades.

Utbildningsanordnaren har inte rapporterat in studiedokumentation i tid till myndigheten trots tidigare kritik om detta. Studerande har också fått betyg i kurser som de inte genomfört.

Det första tillsynstillfället då bristerna konstaterades ägde rum i januari 2017, anordnaren har därefter haft möjlighet att rätta till felen. Utbildningsanordnaren ska senast den 29 september i år redovisa för myndigheten hur man har åtgärdat eller avser att åtgärda bristerna.

För mer information kontakta enhetschef Rafal Tomaszewski 010 209 01 47 eller vikarierande pressansvarig Jenny Sörby, 0730 79 76 05, jenny.sorby@myh.se.

Skäl för myndighetens beslut
Myndigheten för yrkeshögskolan har till uppgift att utöva tillsyn över yrkeshögskole­utbildning. Tillsyn innebär kontroll av att utbildningen genomförs i enlighet med gällande bestämmelser, lagen (2009:128) om yrkeshögskolan, förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan, de föreskrifter som utfärdats av myndigheten och den fastställda utbildningsplanen.