Här är de populäraste YH-utbildningarna

Yrkeshögskoleutbildningarna till vårdadministratör och tandsköterska är de som attraherar flest sökande. ”Det är roligt att många är intresserade av att gå utbildningar till efterfrågade yrken. En av anledningarna kan vara att nästan 100 procent av de examinerade får arbete efter examen”, säger omvärldsanalytikern Linda Wiklund på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Det råder brist på administrativ personal inom sjukvården och behovet av att nyrekrytera är stort. Trots att antalet utbildningsplatser byggts ut de senaste åren går det idag sex sökande per plats på yrkeshögskoleutbildningarna till vårdadministratör/medicinsk sekreterare. Utbildningen erbjuds på många håll runt om i landet och kan även läsas på distans.

- Efterfrågan på medicinska sekreterare och vårdadministratörer är stor och vi som myndighet beviljar därför platser inom området, men det måste ju finnas studerande på utbildningarna också. Därför är det välkommet att det finns så många intresserade. säger Linda Wiklund på Myndigheten för yrkeshögskolan.

YH-utbildningar leder till jobb
Yrkeshögskolan är eftergymnasial högre yrkesutbildning. Utbildningsformen har varit framgångsrik därför att den utgår ifrån vilka yrken som efterfrågas på arbetsmarknaden. Det är också orsaken till att 91% av de som tar examen har jobb inom ett år.. Hälften av de studerande får jobb på sina LIA-platser, där LIA står för lärande i arbetslivet - den handledda praktikform som gäller inom YH.

Det stora intresset för yrkeshögskolan från arbetsliv och utbildningsanordnare gör att konkurrensen för att få starta en utbildning är hård, endast var fjärde ansökan beviljas. Utbildningar som klarar de högt ställda kraven får starta, men omprövas regelbundet utifrån framtida kompetensbehov.

- Det är och ska vara arbetslivets efterfrågan på arbetskraft som styr utbudet av platser på yrkeshögskolan. Efterfrågan på t.ex. vårdadministratörer och tandsköterskor är stor och det gör att det finns många utbildningsplatser inom dessa områden, förklarar Linda Wiklund.

Fler får möjlighet att läsa på yrkeshögskola
Yrkeshögskolans framgångar gör att det idag finns ett brett stöd för att satsa på en utbyggnad av utbildningsplatser. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018 den största satsningen sedan yrkeshögskolans införande. Fullt utbyggd 2022 kommer yrkeshögskolan att ha byggts ut med cirka 14 000 platser utöver vad som tidigare beslutats.

Utbildningsinriktningar med flest sökande
Sökande (Platser)
1. Vårdadministratör/medicinsk sekreterare 6402 (1080)
2. Tandsköterska 5723 (815)
3. Redovisningsekonom 3898 (794)
4. Löneadministratör 2797 (589)
5. Lokförare 2100 (223)

Statistiken avser sökande 2016. Mer statistik hittar du under statistikfliken ovan. 

Kontaktperson
Johan Lindahl, pressansvarig, 070 - 95 33 373