Nya Konst- och kulturutbildningar nu klara

Nu har Myndigheten för yrkeshögskolan beslutat om vilka Konst- och kulturutbildningar som beviljats stöd. Sammanlagt har tio olika utbildningar med nästan 300 årsplatser beviljats.

Myndigheten har fördelat platser både till befintliga och alldeles nya konst- och kulturutbildningar. Under 2017 kommer sju helt nya utbildningar och tre befintliga utbildningar bedrivas som konst- och kulturutbildningar.

De nya utbildningarna är:
Vadstena Sång- och Pianoakademi grundår Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet, Folkuniversitetet, Vadstena
Vadstena Sång- och Pianoakademi fördjupningsår, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet, Folkuniversitetet, Vadstena
Skådespelarprogrammet, Calle Flygare Teaterskola AB, Stockholm
Danslinjen, Folkuniversitetet Balettakademien Stockholm, Stockholm
Musikallinjen, Folkuniversitetet Balettakademien Stockholm, Stockholm
Stockholm Musikalartist Utbildning, Alhanko och Johnson AB, Stockholm
Textilhantverk Sömnad, Föreningen Handarbetets vänner u.p.a., Stockholm

Ytterligare platser till befintliga utbildningar:
Copywriting, Forsbergs Skola, Stockholm
Grafisk Design/Reklam, Forsbergs Skola, Stockholm
Arkitekturutbildningen, Folkuniversitetet – Arkitekturskolan STHLM, Stockholm

-Vi är glada och nöjda! Med besluten i årets ansökningsomgång får fler studerande möjlighet till studiestöd på en konstnärlig utbildning och vi får även en större bredd av utbildningar, säger Thomas Persson, generaldirektör Myndigheten för yrkeshögskolan.

Myndigheten genomförde under 2016 en ansökningsomgång om stöd till konst- och kulturutbildningar med start i år. Totalt kom 25 ansökningar in och myndigheten har kunnat ge stöd till tio av dem. Stödet omfattar utbildningsplatser med studiestöd, vilket innebär att de studerande har rätt till studiemedel. Utbildningarna finanserias med studerandeavgifter.

För pressfrågor kring besluten kontakta pressansvarig Kristina Granqvist 070 953 33 73 eller e-posta kristina.granqvist@myh.se.

Mer information om ansökningsomgången hittar du här.

Om konst- och kulturutbildningar

Konst- och kulturutbildningar är eftergymnasiala utbildningar som bedrivs av fristående utbildningsanordnare. Utbildningarna förbereder för vidare studier på konstnärliga högskolor, leder till ett yrkeskunnande inom det konstnärliga eller kulturella området eller bidrar till att bevara eller utveckla kulturarvet.