Platser kvar på flera YH-utbildningar inom bygg och teknik

Yrkeshögskolan (YH) har blivit en populär utbildningsform tack vare att den leder till jobb. Till de populäraste utbildningarna finns det idag 5-8 sökande per utbildningsplats. Trots det hårda söktrycket är det platser kvar på höstens utbildningar till bland annat betongingenjör, produktionsledare och underhållstekniker.

Yrkeshögskolan som utbildningsform har varit framgångsrik därför att den erbjuder skräddarsydda högre yrkesutbildningar som utgår ifrån arbetslivets behov. Över 90 procent av de examinerade har jobb inom ett år efter utbildningen. En viktig del i framgångsreceptet är LIA-praktiken, där LIA står för lärande i arbetslivet - den handledda praktikform som gäller inom yrkeshögskolan. Hälften av YH-studenterna får jobb på sina LIA-platser efter examen.

Trots att YH är en populär utbildningsform som leder till jobb finns det just nu restplatser på flera utbildningar som startat under hösten.

 - Det finns en påtaglig brist på kvalificerad arbetskraft inom byggbranschen och industrin. Den som är på jakt efter ett jobb bör passa på och investera sin tid i en YH-utbildning, säger Peter Gustavsson Lidman, chef för Enhet Analys och ansökan vid Myndigheten för yrkeshögskolan. Konkurrensen för att få starta en utbildning är hård, endast var fjärde ansökan beviljas. För att en utbildningsanordnare ska få starta en utbildning krävs att det finns en efterfrågan på arbetsmarknaden och att det anställande arbetslivet engagerar sig i utbildningen. Utbildningar som klarar de högt ställda kraven får starta, men omprövas regelbundet utifrån framtida kompetensbehov och tidigare resultat. 

- Yrkeshögskolans uppgift är att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Innan vi kan bevilja en utbildning är det därför viktigt att vi kunnat fastslå att det finns ett behov på arbetsmarknaden som motsvarar utbildningens profil, förklarar Peter Gustavsson Lidman. 

Några av de utbildningar som har restplatser

  • Betongingenjör
  • Fordonstekniker alternativa drivmedel
  • Kyl- och ventilationstekniker
  • Marin serviceingenjör
  • Piping engineer
  • Processtekniker med livsmedelskompetens
  • Produktionsledare bygg och anläggning
  • Projektledare elkraft
  • Underhållstekniker

 

Hela listan hittar du på yrkeshogskolan.se

Så fungerar ansökan till yrkeshögskolan


Det är skolorna själva som sköter antagningen till sina utbildningar. Sökande ska därför kontakta skolan direkt för frågor om ansökan och vilka krav som ställs för att komma in.

Kontaktperson

Peter Gustavsson Lidman, chef för Enhet Analys och ansökan, 010 - 209 01 06
Johan Lindahl, pressansvarig, 070 -953 33 73