Tre helt nya utbildningar och fler studerandeplatser till konst- och kulturutbildningar 2018

Myndigheten för yrkeshögskolan har nu fattat beslut om stöd för konst- och kulturutbildningar som startar 2018.

Myndigheten har fördelat studiestödsplatser och statsbidrag till både befintliga och nya konst- och kulturbildningar. Under 2018 kommer tre nya utbildningar att starta, bland annat i Interaktiv ljuddesign och en pre-collegeutbildning för den som vill satsa på en professionell framtid inom musik. Tio befintliga konst- och kultuturutbildningar kommer att kunna erbjuda fler studerandeplatser. En av de befintliga utbildningarna som tidigare inte kunnat erbjuda studiestödsplatser, kommer nu att kunna göra det och en befintlig utbildning kommer att kunna sänka studerandeavgifterna, då den nu har beviljats statsbidrag.

-Vi är glada över alla ansökningar som kommit in. I årets ansökningsomgång var utrymmet begränsat när det gäller myndighetens fördelning av statsbidrag för utbildningar. Det innebar att flera utbildningar med hög kvalitet inte kunde beviljas statsbidrag, säger Thomas Persson, generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan.

​Se hela listan över beviljade utbildningar här.

För pressfrågor kring besluten kontakta pressansvarig Jenny Sörby 010-209 01 61
eller e-posta förnamn.efternamn@myh.se.

Om konst- och kulturutbildningar
Konst- och kulturutbildningar är eftergymnasiala och bedrivs av fristående utbildningsanordnare. Utbildningarna kan förbereda för vidare studier på konstnärliga högskolor, leda till ett yrkeskunnande inom det konstnärliga eller kulturella området eller bidra till att bevara och utveckla kulturarvet.

​Bakgrund
Ansökningsomgång 2017 om stöd till konst- och kulturutbildningar med start 2018, var öppen mellan den 15 december 2016 och den 15 februari 2017. Utbildningsanordnare kunde ansöka om både studiestödsberättigande för de studerande och om statsbidrag för utbildningarna enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar. Det var möjligt att ansöka om stöd för helt nya utbildningar, men också om stöd i form av ytterligare platser eller stöd till redan befintliga utbildningar.