Webbutvecklarutbildning får allvarlig kritik

Foto: Foto: Astrakan

Myndigheten för yrkeshögskolan har i tillsynen av utbildningen Webbutvecklare.NET identifierat brister och riktar därför allvarlig kritik mot utbildningsanordnaren Lernia i Liljeholmen. Kritiken handlar i huvudsak om att anordnaren har betygsatt studerande på kurser de ännu inte avslutat.

Betygssättning är en form av myndighetsutövning och ska ske på ett rättssäkert sätt. För att det ska vara möjligt krävs att en utbildningsanordnare rapporterar fullständig och korrekt information om studerande resultat till Myndigheten för yrkeshögskolan.

- Utbildningsanordnarna har ett stort ansvar för att betygssättningen går till på ett korrekt och rättssäkert sätt. Det är en viktig del av den myndighetsutövning som anordnaren har på sitt bord, förklarar tillsynsenhetens chef Rafal Tomaszewski.

Lernia har på sin webbutvecklarutbildning rapporterat in betyg på studerande som ännu inte blivit godkända på avgörande delar av utbildningen.

Myndigheten för yrkeshögskolan har även riktat kritik mot Lernias hantering av studenternas LIA-praktik och att de studerande inte heller fått de timmar av handledarledd verksamhet som utlovas i utbildningsplanen.

Kritiken från myndigheten innebär att Lernia måste återrapportera vilka åtgärder de vidtagit senast 22 december 2017.

Kontaktpersoner
Rafal Tomaszewski, chef för tillsynsenheten, 010 – 209 01 46
Johan Lindahl, pressansvarig, 070 – 95 33 373