Yrkeshögskolan ska utbilda tolkar

Enligt ett nytt åtgärdspaket från regeringen ska yrkeshögskolan utbilda kontakttolkar. Förslaget innebär att en försöksverksamhet startar i januari 2019. 

Tidigare idag presenterade regeringen ett åtgärdsparket för att trygga tolkförsörjningen. En av fyra beståndsdelar i paketet är en försöksverksamhet med utbildning till kontakttolk inom yrkeshögskolan. Försöksverksamheten omfattar totalt cirka 160 utbildningsplatser och de första utbildningarna ska starta i januari 2019.

- Tolkutbildningen behöver utvecklas för att trygga tolkförsörjningen. En försöksverksamhet inom yrkeshögskolan skapar en närmare koppling till arbetsmarknaden och kan förhoppningsvis attrahera fler sökanden, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson.

En annan beståndsdel i tolkpaketet är en ny utredning, Effektiva och ändamålsenliga tolktjänster, som ska ta ett samlat grepp om tolkförsörjningen på längre sikt. Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson välkomnar utredningens breda utgångspunkt.

- Bristen på tolkar kan inte enbart utbildas bort. Därför är det viktigt att utredningen även tittar på möjligheten att validera befintliga kompetenser.

Kontaktperson
Johan Lindahl, pressansvarig, 010 – 209 01 73

Idag utbildar folkhögskolan och studieförbunden tolkar för döva, hörselskadade och personer som inte behärskar svenska. Det finns både grundutbildningar för att bli tolk och kortare vidareutbildningar inom olika specialområden. Främst utbildas teckenspråkstolkar, kontakttolkar och skrivtolkar. Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för fördelningen av statsbidrag till tolkutbildningarna. Myndigheten arbetar även med att främja utvecklingen i utbildningarna och granska dess kvalitet.