Allt högre utbildningsnivå bland YH-studerande

Yrkeshögskolan (YH) lockar allt fler med tidigare erfarenhet av eftergymnasiala studier, t.ex. högskola, universitet eller folkhögskola.

Foto: Foto: Susanne Hedberg/MYH

Utbildningsnivån bland de som påbörjar yrkeshögskolestudier har höjts enligt ny statistik från Myndigheten för yrkeshögskolan. Var tredje studerande som påbörjar en YH-utbildning har tidigare erfarenheter av eftergymnasiala studier. När det kommer till utrikes födda är utbildningsnivån ännu högre.

Yrkeshögskolan (YH) består av hundratals eftergymnasiala utbildningar skräddarsydda utifrån arbetslivets behov. Utbildningar är studiemedelsberättigade och merparten är 1-2 år långa.

Andelen som har genomgått en eftergymnasial utbildning på minst tre år före YH-utbildningen har ökat från 8 procent till 13 procent på tio år. Av de kvinnor som påbörjade sin utbildning 2016 hade 15 procent en eftergymnasial utbildning på minst tre år. Motsvarande andel för män var 11 procent.

En tredjedel av de som påbörjar YH-studier har minst en termin av eftergymnasiala studier. På tio år har andelen ökat från 24 procent till 34 procent. Bland utrikes födda är utbildningsnivån ännu högre. Mer än hälften av de utrikes födda som påbörjade en YH-utbildning 2016 har tidigare erfarenheter av eftergymnasiala studier.

- Den här utvecklingen kommer inte som någon överraskning. Den starka arbetslivsanknytningen, de tydliga yrkesinriktningarna och det faktum att utbildningarna leder till jobb lockar fler och fler till yrkeshögskolan, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson.

Samtidigt som andelen studerande med erfarenhet av eftergymnasiala studier ökar är det fortfarande vanligast att de studerande kommer från yrkesförberedande gymnasieprogram.

Mer statistik finns i myndighetens statistiska årsrapport.
Johan Lindahl, pressansvarig, 070 – 95 33 373