Nu ska även yrkeshögskolan utbilda tolkar

Arabiska, dari, tigrinja och somaliska. Den som behärskar både svenska och någon av de språken kommer till hösten att kunna söka någon av de allra första YH-utbildningarna till kontakttolk som startar i januari 2019.

I oktober förra året presenterade regeringen ett åtgärdspaket för att trygga tolkförsörjningen. En del i paketet är en försöksverksamhet med utbildning till kontakttolk inom yrkeshögskolan. Försöksverksamheten omfattar totalt cirka 160 utbildningsplatser.

Idag har Myndigheten för yrkeshögskolan beviljat fyra distansutbildningar till kontakttolk med start i januari 2019. Utbildningarna är 1,5 och 2 år långa och kommer bedrivas av Plushögskolan AB-Vårdyrkeshögskolan och TUC Sweden AB-Yrkeshögskola.

- Tolkutbildningen behöver utvecklas och fler kvalificerade tolkar behövs för att trygga tolkförsörjningen. En försöksverksamhet inom yrkeshögskolan skapar en närmare koppling till arbetsmarknaden och kan förhoppningsvis attrahera fler sökanden, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson.

Att tolkutbildningen kommer att bedrivas inom yrkeshögskolan innebär att den, likt andra YH-utbildningar, har en stark anknytning till arbetslivet genom att det bland annat ingår praktik så kallat lärande i arbete.

- Det är vår förhoppning att tolkutbildningen inom YH ska kunna ge samma goda resultat som övriga YH-utbildningar med 93% i jobb inom ett år, säger Thomas Persson.

Kontaktperson
Johan Lindahl, pressansvarig, 010 – 209 01 73

  

Beviljade ansökningar att utbilda kontakttolkar inom YH 

Alla ansökningar att utbilda kontakttolkar inom YH