Rekordmånga nya platser inom yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan (YH) inleder nu en historisk expansion och beviljar i år fler platser än någonsin. ”Den här satsningen kommer att ha betydelse för arbetslivets möjligheter att hitta medarbetare med rätt kompetens”, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson.

De beslut myndigheten presenterar idag är en del i den storsatsning på YH som regeringen aviserade i höstas. Expansionen är den största sedan yrkeshögskolans införande 2009 och innebär att antalet årsplatser kommer öka med ca 45 procent till 2022.

Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit emot 1208 ansökningar från utbildningsanordnare som vill starta en YH-utbildning. Av dessa har 525 utbildningar och 36 000 utbildningsplatser beviljats. Det innebär den högsta beviljandegraden någonsin, 43 procent.

- Yrkeshögskolan är en krass utbildningsform. Utbildningarna är skräddarsydda efter arbetslivets behov och nio av tio får jobb efter examen. Det är tack vare de resultaten vi idag har ett brett stöd att satsa på fler utbildningsplatser i hela landet, säger generaldirektör Thomas Persson.

Yrkeshögskolan består av en lång rad populära utbildningar som tack vare expansionen nu kan erbjudas fler studerande även i framtiden. Det gäller bland annat utbildningar till yrken som fastighetstekniker, företagssäljare, webbutvecklare och tandsköterska.

I den här ansökningsomgången har vi dessutom beviljat utbildningar till yrkesroller vi tidigare inte erbjudit inom yrkeshögskolan. Det gäller lärarassistent, soleltekniker, elbilsspecialist, 3D-tekniker, programmerare för självkörande bilar, hållbarhetsspecialist, socialadministratör och en mer utvecklad roll till CNC-tekniker.

Ansökningsomgången i korthet

  • Myndigheten har tagit emot 1208 ansökningar. Av dessa har 525 utbildningar och 36 000 utbildningsplatser beviljats. Det innebär den högsta beviljandegraden någonsin, 43 procent.
  • Beslutet innebär 13 800 nya utbildningsplatser med start redan i år och 14 700 nya utbildningsplatser med start 2019. Utöver de utbildningar som idag beviljas finns det tidigare beslut om utbildningar som startar de närmsta åren. Det innebär att det totalt finns 25 300 beviljade utbildningsplatser med start 2018 och att det redan nu finns 16 800 utbildningsplatser beviljade med start 2019.
  • Det utbildningsområde som ökar mest är Teknik och tillverkning som denna omgång får ca 7 000 utbildningsplatser. Samtidigt finns det fortfarande flest antal platser inom Ekonomi, administration och försäljning.
  • Myndigheten eftersträvar en väl fungerande kompetensförsörjning i hela landet. Därför är det glädjande att samtliga 21 län får fler utbildningsplatser i den här ansökningsomgången.
  • Från och med årets ansökningsomgång kan anordnarna söka upp till fem starter för respektive utbildning. I ansökningsbedömningen är det de utbildningar som tydligt beskriver ett konkret och långsiktigt arbetsmarknadsbehov, och som håller mycket hög kvalitet, som beviljas fler omgångar.

Under de kommande veckorna kommer de nya utbildningarna att bli sökbara på yrkeshogskolan.se, men redan nu går det att hitta mer information om utbildningarna och ansökningsomgången här på myh.se

Kontaktperson

Johan Lindahl, pressansvarig, 070 - 95 33 373